{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Panzisjukhuset i DR Kongo

Panzisjukhuset i Bukavu är mer än ett vanligt sjukhus. Här får våldsutsatta kvinnor och undernärda barn livsviktig vård.

Sjukhuset ligger i Sydkivuprovinsen i östra Dr Kongo och är i dag ett modernt referenssjukhus som varje år tar emot tusentals patienter från hela regionen. Läkarmissionen var med och byggde Panzisjukhuset mellan åren 1998-99 och är i dag en av sjukhusets huvudfinansiärer.

Fokus ligger på säkra förlossningar, för tidigt födda barn, en nutritionsavdelning som räddar liv på svårt undernärda barn från 6 månader till 12 års ålder och ger eftervård som ökar deras chans att överleva, samt på familjeplanering. Sjukhuset har möjlighet att rädda livet på barn födda så tidigt som vecka 28, vilket är unikt i den kontext där sjukhuset verkar. 

Utöver arbetet på sjukhuset ger Läkarmissionen stöd till insatser som hjälper kvinnor som utsatts för våldtäkt. På två olika center en bit bort från sjukhuset* får kvinnor traumabearbetning och hjälp att på olika sätt komma tillbaka till samhället.

Du kan stödja arbetet på Panzisjukhuset genom att ge en gåva i vår gåvoshop.

Projektet på Panzisjukhuset stöddes under 2017 i samarbete med Radiohjälpen. Mer information om projektet:

*AESDI, Action Chrétien d'encadrement Soeurs Dinah, ger stöd till mammor med barn som är ett resultat av en våldtäkt. Barnen får vistas på centrets förskola, medan mammorna får hjälp att hitta utbildning eller enklare arbete.

 *CFF, Centre de Formation Féminin, är ett utbildningscenter där kvinnor får lära sig läsa, skriva och räkna och kan delta i olika former av yrkesutbildning som sömnad och matlagning.

Läkarmissionen har också ett mångårigt samarbete med Panzisjukhuset i Beni, i norra Kivuregionen, för ursprungsbefolkningen Mbuti. De har under lång tid pressats bort från sina traditionella boplatser av olika gerillagrupper som opererar i området. Insatsen ger direkt humanitär hjälp men genomför framför allt mer långsiktiga insatser för att människor ska få en fungerande tillvaro och barnen få skolgång.

 

Faktaruta
  • Land: DR Kongo
  • Partner: CEPAC Panzisjukhuset
  • Målgrupp: Fokus på hälsa för kvinnor och barn   
  • Startår: 1998