{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Panzisjukhuset i DR Kongo

Panzisjukhuset i Bukavu är mer än ett vanligt sjukhus. Här får våldsutsatta kvinnor och undernärda barn livsviktig vård.

Sjukhuset ligger i Sydkivuprovinsen i östra Dr Kongo och är i dag ett modernt referenssjukhus som varje år tar emot ca 20 000 patienter från hela regionen. Läkarmissionen var med och byggde Panzisjukhuset mellan åren 1998-99 och är i dag en av sjukhusets huvudfinansiärer. Fokus ligger på säkra förlossningar, för tidigt födda barn, en nutritionsavdelning som räddar liv på svårt undernärda barn från 6 månader till 12 års ålder och ger eftervård som ökar deras chans att överleva, samt på familjeplanering.

Utöver arbetet på sjukhuset ger Läkarmissionen stöd till insatser som hjälper kvinnor som utsatts för våldtäkt. På två olika center en bit bort från sjukhuset* får kvinnor traumabearbetning och hjälp att på olika sätt komma tillbaka till samhället.

Du kan stödja arbetet på Panzisjukhuset genom att köpa gåvan Stöd till Panzisjukhuset för 60 kr i vår gåvoshop, eller långsiktigt genom att bli medlem i Panzigruppen. Mer information om projektet hittar du under bilden nedan.Mer information om projektet:
Panzisjukhuset har möjlighet att rädda livet på barn födda så tidigt som vecka 28, vilket är unikt i den kontext där sjukhuset verkar. Under 2016 beräknas de olika insatserna hjälpa:

 • 3 360 kvinnor som föder sina barn på sjukhusets förlossningsavdelning
 • 450 för tidigt födda barn och deras mödrar
 • 650 svårt undernärda barn i åldern 0-12 år samt eftervård till 150 familjer
 • 1 040 kvinnor som får information om preventivmedel och möjlighet att få preventivmedel utskrivna.
 • Därutöver sker olika informationskampanjer och stöd till andra vårdinrättningar. Totalt nås över 5 000 personer.
  Den totala målgruppen under 2016 är 13 910 personer.

Läkarmissionens stöd bidrar till den dagliga driften av sjukhuset i form av mediciner, förnödenheter till laboratorierna och chefsläkaren Denis Mukweges lön. Stöd går även till avdelningen som koordinerar arbetet, och till materialbistånd i form av sjukvårdsutrustning i samarbete med organisationen Human Bridge.

*AESDI, Action Chrétien d'encadrement Soeurs Dinah, ger stöd till mammor med barn som är ett resultat av en våldtäkt. Barnen får vistas på centrets förskola, medan mammorna får hjälp att hitta utbildning eller enklare arbete. 2016 beräknar projektet hjälpa 242 kvinnor och deras barn.

 *CFF, Centre de Formation Féminin, är ett utbildningscenter där kvinnor får lära sig läsa, skriva och räkna och kan delta i olika former av yrkesutbildning som sömnad och matlagning. 445 kvinnor kommer att erbjudas en utbildning här under 2016.


Chefsläkare på Panzisjukhuset är Denis Mukwege som blivit världsberömd för sitt arbete för våldtagna kvinnor. 

Utöver insatserna i och kring Bukavu har Panzisjukhuset (med stöd från Läkarmissionen) ett mångårigt arbete i Beni, som ligger i den norra Kivuregionen. Arbetet hjälper ursprungsbefolkningen Mbuti (pygméer), som pressats ut från sina traditionella boplatser av olika gerillagrupper som opererar i området. Insatsen ger direkt humanitär hjälp men genomför framför allt mer långsiktiga insatser för att Mbuti-familjerna ska få en fungerande tillvaro och barnen få skolgång.

 

Faktaruta
 • Land: DR Kongo
 • Partner: CEPAC Panzisjukhuset
 • Målgrupp: Fokus på hälsa för kvinnor och barn   
 • Startår: 1998