Långsiktiga insatser i Rumänien

Läkarmissionen har 20 års erfarenhet av att hjälpa barn och unga i Rumänien till en tryggare vardag. Nu tar vi arbetet vidare till landsbygden.

Många barn i Rumänien har farit illa eftersom varken familjen eller staten kunnat ta hand om dem. Läkarmissionen började sitt arbete i Rumänien för 20 år sedan tillsammans med den lokala organisationen ”Viata si Lumina”, på svenska Liv och Ljus. I dag är arbetet en modell för landets myndigheter.

Liv och Ljus (L&L) arbetar med förebyggande och integrerande insatser. Det förebyggande arbetet riktar sig mot barnfamiljer, där fokus ligger på att barnen inte far illa eller missar sin skolgång. Det integrerande arbetet handlar om att försöka hitta vägar för övergivna barn att återförenas med familjen, och att hjälpa utsatta tonåringar och unga vuxna ut i vuxenlivet.

Organisationen finns till största delen i huvudstaden Bukarest.

Nyligen har L&L påbörjat en insats på den rumänska landsbygden, i områden där de flesta boende tillhör den romska minoriteten. Projektet har vi döpt till "A better home". Även här handlar det om att skapa långsiktig förändring. Hitta vägar för människor att få utbildning, och ett arbete. Barnens skolgång är en mycket viktig pusselbit.

Du kan stödja arbetet i Rumänien genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. Mer information hittar du under bilden nedan. 

Mer information om projektet

Styrkan i Liv och Ljus arbete i Bukarest är framför allt prevention och integrering. Insatserna är uppdelade i tre delar:

  • Prevention riktar sig främst till familjer som är eller riskerar att hamna i sönderfall, ofta tidigare gatubarn som själva bildat familj. Här handlar det om att se till att barnen inte far illa eller missar sin skolgång.
  • Återintegrering fokuserar på att försöka hitta vägar tillbaka till familjen eller sitt sammanhang för de barn som bor på organisationens eget transitcenter.  
  • Integrering genom att hjälpa unga människor från barnhemsbakgrund till ett självständigt liv med arbete och bostad.

Liv och Ljus utgår från människors situation, och inte från deras etnicitet, men uppskattar att drygt hälften av deltagarna i programmen i Bukarest tillhör den romska befolkningen.

"A better home" är ett initiativ där organisationen tar hjälp av sin 20 år långa erfarenhet, för att göra en insats på den rumänska landsbygden och nå den utsatta romska minoriteten där. I byn Bughea, åtta mil nordväst från Bukarest, arbetar man för att de boende ska få utbildning och ett inkomstbringande arbete. Stort fokus läggs på barnens skolgång.

För Läkarmissionen är det viktigt att föra en dialog med rumänska myndigheter, tillsammans med svenska ambassaden samt svenska och internationella organisationer. Förhoppningen är att bygga broar mellan rumänska myndigheters arbete och det civila samhället.

 

 Faktaruta
  • Land: Rumänien
  • Partner: Liv och Ljus (Viata si Lumina)
  • Målgrupp: I huvudsak barn och unga vuxna
  • Startår: 1996