Tillbaka till gåvoshopen Produktbild

Trädplantering, Sydsudan: 50 kr

Trädplantering förbättrar klimatet och man får virke, ved eller frukt som familjen själv kan använda eller sälja för att få pengar till annat. Och träden blir till långsiktig nytta och glädje även för kommande generationer.

Trots många års inbördeskrig i Sydsudan har vår insats med trädplantering fortsatt att växa. I takt med att nyttan med trädplantering har blivit uppenbar för allt fler familjer, har intresset för att plantera olika trädsorter ökat. Genom projektet har flera nya sorter tagits fram, som är särskilt lämpade för det klimat och de förhållanden som råder här.

Grundkostnaden för 10 plantor av en snabbväxande sort är 50 kronor.

 

Populära gåvor
Populära gåvor
Alla projekt