{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Stöd där det behövs som mest just nu

Läkarmissionen driver biståndsprojekt i ett 40-tal länder i fyra världsdelar i nära samarbete med lokala hjälporganisationer. Vi lägger stor vikt vid att våra insatser riktar sig till människor och platser där de verkligen behövs, och att de utformas så att de verkligen gör nytta.

Tack vare gåvor framför allt från svenska privatpersoner kan vi varje år förmedla mer än 100 miljoner kronor till våra internationella biståndsprojekt. Tonvikten ligger på Afrika och vi satsar mycket på att ge barn och ungdomar en bättre framtid. Men även många vuxna får en ny chans i livet genom oss och våra samarbetspartner.

Vi arbetar framför allt inom fyra huvudområden som beskrivs nedan. På sikt kommer allt fler projekt att kombinera insatser från flera områden, för att på så sätt kunna flytta människor längre på vägen från beroende till oberoende. De projekten kallar vi för integrerade projekt

 

  • Kort beskrivet börjar vi ofta med social omsorg. Om människor ska kunna använda sina egna förmågor för att skapa ett bättre liv måste de må relativt bra, ha en trygg plats i tillvaron och tillgång till mat och rent vatten.
  • Nästa steg blir ofta utbildning. Den som inte kan läsa, skriva och räkna har små möjligheter att förändra sin situation - eller ens påverka sin vardag, ta del av vanliga samhällsfunktioner och veta sina rättigheter.
  • Det sista steget mot oberoende är självförsörjning. Här kombineras kunskap kring enkla affärsplaner, ekonomi och marknadsföring med ekonomiska förutsättningar i form av lån genom spargrupper eller mikrokreditsprogram - med mycket goda resultat.

Vi arbetar även med humanitärt bistånd till katastrofsituationer, exempelvis till flyktingarna från Syrien.