Yrkesutbildning för unga i Rios slumområden

En femtedel av invånarna i Brasilien är mycket fattiga. I storstädernas slumområden bor de mest utsatta. Med utbildning och yrkesträning får unga vuxna helt nya möjligheter.

Läkarmissionens lokala partner Agencia Social de Talentos (AST) har sina lokaler strax intill det ökända slumområdet Complejo el Alemao, ett samlingsnamn för 13 så kallade favelor (slumområden) i storstaden Rio de Janeiro. Där bor cirka 130 000 människor och det är framför allt dit de riktar sina insatser.

Merparten av de som får möjlighet till en yrkesutbildning är i åldern 16-30 år, men även äldre personer kan få en plats om de är tillräckligt motiverade. Kurser erbjuds inom flera olika områden där det råder stor efterfrågan på personal och därför finns goda möjligheter att få jobb efteråt. Fokus just nu ligger på olika former av matlagnings- eller kockutbildningar, datakunskap och telemarketing. Efter genomförd utbildning kan deltagarna söka en anställning eller starta en egen verksamhet. Efter utbildningen kan den absoluta merparten helt eller delvis försörja sig med hjälp av sina nya kunskaper.

Parallellt med de yrkesförberedande kurserna undervisas deltagarna även om entreprenörskap, administration, ekonomi och marknadsföring. Eftersom vissa av deltagarna saknar personliga födelsebevis och id-handlingar, erbjuds de också en kort utbildning om sina medborgerliga rättigheter och får praktisk hjälp att registrera sig hos myndigheterna.

AST arbetar också med att öka förståelsen hos övriga i familjen för att kursen även gynnar dem. AST är en relativt nystartad organisation och samarbetspartner till Läkarmissionen.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

Faktaruta
  • Land: Brasilien
  • Partner: Agencia Social de Talentos (AST)
  • Målgrupp: Unga och unga vuxna, drygt 75% av deltagarna kvinnor