Vuxenutbildning i Brasilien

I nordöstra Brasilien lever många av Brasiliens mest utsatta och marginaliserade invånare. Alfabetiseringskurser och spargrupper hjälper de allra fattigaste.

Uppskattningsvis 7,5 miljoner av invånarna i de nordöstra delarna av Brasilien är analfabeter och har inte fått någon möjlighet till ordnad skolgång.

Organisationen Ibraema arbetar med alfabetisering för ungdomar och vuxna. Parallellt erbjuds många av dem en kurs i medborgarrätt, eftersom de aldrig har fått sin födsel registrerad, saknar id-handlingar och därför t ex inte kan rösta eller ansöka om sociala bidrag. Genom kursen blir de registrerade medborgare med kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. 

Den bok som används i kurserna om medborgarrätt heter ”Raimundo Nonato”, är skriven i romanform, och är framtagen tillsammans med Läkarmissionen. Bokens berättelse handlar om situationer som många elever kan identifiera sig med.

I en uppföljande del av utbildningen finns också möjlighet att delta i spargrupper för att lära sig hantera sin ekonomi, och ett mikrokreditprogram där de kan ta mindre lån för att starta någon form av inkomstbringande verksamhet.

Insatserna bedrivs framför allt i delstaten Pernambuco med utgångspunkt från staden Recife, men även i de angränsande delstaterna Paraiba, Sergipe, Ceara och Rio Grande do Norte. Merparten av deltagarna är kvinnor.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.


Faktaruta
  • Land: Brasilien
  • Partner: Ibraema
  • Målgrupp: Ungdomar och vuxna, i huvudsak kvinnor