Utsatta människor i Nicaragua

Fattigdom driver många att lämna Nicaragua i jakt på ett bättre liv. Läkarmissionen stöder utbildningsinsatser som förbättrar deras möjligheter att bo kvar.

Nicaragua har lyckats förhindra att knarkkarteller fått fäste i landet, men landet räknas ändå som det näst fattigaste i Centralamerika och många söker lyckan i grannlandet Costa Rica eller lever som illegala invandrare i USA.

Läkarmissionens partner Alfanic Nicaragua riktar sina insatser mot ungdomar (över 15 år) och vuxna som av olika anledningar inte fått möjlighet att gå i skola. Kursdeltagarna får grundläggande läs- och skrivkunskaper i spanska och utbildning i enkel matematik. De som vill har även möjlighet till en intensivutbildning för att läsa ikapp grundskolans låg- och mellanstadium, för att sedan kunna fortsätta på högre nivåer i den statliga skolan.

Deltagarna får även undervisning kring hälsa, med fokus på förebyggande av HIV/aids. Parallellt erbjuds en kurs i medborgarskap, om rättigheter och skyldigheter i samhället, eftersom många aldrig har blivit formellt registrerade som medborgare.

I Alfanics insatser ingår även spargrupper med enklare utbildning i ekonomi och yrkesträning i olika hantverk som anpassas till den lokala marknaden. Alfanic driver även ett mikrokreditprogram där utbildningsdeltagarna kan ansöka om lån till inkomstgenererande aktiviteter.

Alfanic stödjer även särskilt utvalda förskolor i fattiga områden med skrivmaterial. Förskolorna spelar en viktig roll genom att förbereda barnen inför deras kommande skolgång. Dessutom underlättar de föräldrarnas deltagande i alfabetiseringskurserna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. Mer information finns under bilden. 

Mer information om projektet
Åtta olika delar ingår i utbildningsinsatsen i Nicaragua:

 • Alfabetisering
 • Grundskoleutbildning (tvåårig)
 • Yrkesutbildning
 • Spargrupper
 • Mikrokreditprogram
 • Medborgarskapskurser
 • Undervisning kring förebyggande av HIV/aids
 • Skrivmaterial till förskolor

Undervisningen i Nicaragua bedrivs mest av frivilliga lärare som rekryteras från olika delar av samhället, till största delen från församlingar och kyrkor.

Det pågående året (start 2016) planerar Alfanic nya insatser vid Atlantkusten och staden Puerto Cabezas. Området är mer eftersatt än övriga landet och insatsen vänder sig till marginaliserade ursprungsbefolkningen som lever av jordbruk och fiske och där analfabetism och avhopp från skolan är utbrett.

Faktaruta
 • Land: Nicaragua 
 • Partner: Alfanic 
 • Målgrupp: Icke läs-och skrivkunniga från 15 år