Utbildning och yrkesträning av unga i Paraguay

I Paraguay arbetar Läkarmissionens partner Alfalit för att analfabetismen inte ska gå i arv. Unga vuxna får en grundutbildning och möjlighet till vidare studier.

I Paraguay samarbetar Läkarmissionen med organisationen Alfalit del Paraguay (AP). De anordnar kurser som i huvudsak mot landets marginaliserade ursprungsbefolkning. Deltagarna är från 15 år och får grundläggande läs-och skrivkunskaper och lär sig även enkel matematik. De som är motiverade har möjlighet att läsa ikapp grundskolan, för att sedan kunna fortsätta i den statliga skolan.

I insatsen ingår även spargrupper med enklare utbildning i ekonomi samt yrkesträning (exempelvis väsktillverkning och tortillabakning) för att deltagarna ska kunna skaffa sig en egen inkomst. Parallellt hålls även föreläsningar om HIV/aids.
AP stödjer även särskilt utvalda förskolor i utsatta områden med skrivmaterial. Förskolorna spelar en viktig roll genom att förbereda barnen inför sin kommande skolgång. Dessutom underlättar de föräldrarnas deltagande i alfabetiserings kurserna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. Mer information kan du läsa nedanför bilden. 

Mer information om projektet

Totalt ingår sju olika delar i insatsen i Paraguay. 

* Alfabetisering
* Grundskola (vänder sig till motiverade som under två år får möjlighet att läsa in den sexåriga grundskolan)
* Skrivmaterial till förskolor
* Utbildning kring HIV/aids
* Yrkesutbildning
* Spargrupper
* Medborgarrättskurs som stärker kunskapen om samhället och individens rättigheter och skyldigheter

Alfalit del Paraguay driver även utbildningsprogram i ett av landets stora fängelser, Tacumbú-fängelset. Alfabetisering- och grundskoleprogrammet är en del av rehabiliteringen av de intagna.

Organisationen jobbar inom ett stort nätverk av kyrkor, föreningar, NGOs och statliga organisationer.

 
Faktaruta
  • Land: Paraguay
  • Partner: Alfalit del Paraguay (AP)
  • Målgrupp: Ungdomar och vuxna, i huvudsak kvinnor