Utbildning och yrkesträning av unga i El Salvador

Fler än var sjätte över 15 år i El Salvador kan varken läsa eller skriva. Genom alfabetiseringskurser och yrkesutbildning ger Läkarmissionen dem en nystart i livet.

Organisationen Alfalisal riktar sina insatser till personer över 15 år som aldrig gått i skolan. Kursdeltagarna får grundläggande läs-och skrivkunskaper i spanska och utbildning i enkel matematik. De som önskar erbjuds även möjlighet att läsa ikapp grundskolans låg- och mellanstadier, för att sedan kunna fortsätta i den statliga skolan på högre nivå.

En viktig del i utbildningen är den kurs i medborgarskap, som undervisar deltagarna om deras rättigheter och skyldigheter i samhället. Boken som används är framtagen tillsammans med Läkarmissionen. Den är skriven i romanform och behandlar situationer som många elever kan identifiera sig med.

I insatsen ingår även spargrupper med enklare utbildning i ekonomi och yrkesträning. Genom ett mikrokreditprogram får deltagarna också möjlighet att ansöka om lån för att kunna starta en mindre verksamhet.

Alfalisal driver även ett framgångsrikt självförsörjningsprogram där familjer på landsbygden föder upp kycklingar. Dessa inkomster minskar risken att familjerna ska ge sig av till storstädernas slumområden eller dras in i gängkriminalitet. I stället får de en liten men stadig inkomst som ger dem möjlighet att köpa bättre mat och kläder samt betala skolavgifter för barnen.

Alfalisal stödjer också särskilt utvalda förskolor i fattiga områden med skrivmaterial. Förskolorna spelar en viktig roll genom att förbereda barnen inför deras kommande skolgång. Dessutom underlättar de föräldrarnas deltagande i alfabetiseringskurserna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. Mer information finns under bilden.

Mer information om projektet
Åtta olika delar ingår i utbildningsinsatsen i El Salvador:

 • Alfabetisering
 • Grundskoleutbildning (tvåårig)
 • Yrkesutbildning
 • Spargrupper
 • Mikrokreditprogram
 • Medborgarskapskurser
 • Undervisning kring förebyggande av HIV/aids
 • Skrivmaterial till förskolor

Alfalisals alfabetiserings- och utbildningsprogram används även som en del av rehabiliteringen i San Salvadors största fängelse. För många intagna är kurserna den enda kontakten med världen utanför murarna.

Undervisningen i El Salvador bedrivs mest av frivilliga lärare som rekryteras från olika delar av samhället, till största delen från församlingar och kyrkor.

Faktaruta
 • Land: El Salvador
 • Partner: Alfalisal
 • Målgrupp: Icke läskunniga unga och vuxna samt barn 
 • Alfalisal och Läkarmissionen har arbetet tillsammans sedan mitten av 90-talet.