0

Ursprungsbefolkningen i Ecuador

I Ecuador räknas nära en tredjedel av befolkningen som fattiga. För att hjälpa dem arbetar Läkarmissioner med utbildning på flera nivåer.

Organisationen Alfalit Ecuatoriano (AE) arbetar i huvudsak med barn och vuxna från den marginaliserade ursprungsbefolkningen i nordvästra Ecuador, och med fattiga familjer som lever av fiske. Många deltagare bor i slumområden där gängkriminaliteten är omfattande.

Kursdeltagarna får grundläggande läs-och skrivkunskaper i spanska och utbildning i enkel matematik. De som önskar har även möjlighet att läsa ikapp grundskolans låg- och mellanstadium, för att sedan kunna läsa vidare i den statliga skolan. Deltagarna får även undervisning i nutrition och hygien.

I insatsen ingår även spargrupper med enklare utbildning i hushållsekonomi och yrkesträning som anpassas till efterfrågan. Bland annat har kurser genomförts i tillverkning av barnkläder och trasdockor och i svetsning, för att deltagarna ska kunna skaffa sig en egen inkomst.

Parallellt erbjuds en kurs i medborgarrätt, om rättigheter och skyldigheter i samhället, eftersom många deltagare aldrig har fått sin födsel registrerad, saknar id-handlingar och därför inte kan rösta.

AE stödjer också särskilt utvalda förskolor i utsatta områden med skrivmaterial. Förskolorna spelar en viktig roll genom att förbereda barnen inför deras kommande skolgång. Dessutom underlättar detta föräldrarnas deltagande i alfabetiseringskurserna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.Mer Information om projektet


Sju olika delar ingår i utbildningsinsatsen i Ecuador:

  • Alfabetisering
  • Grundskoleutbildning (tvåårig)
  • Skrivmaterial till förskolor
  • Yrkesutbildning
  • Spargrupper
  • Medborgarrättskurs

AE har kunnat erbjuda sina kurser till en stiftelse som jobbar med tonårsflickor som varit utsatta för sexuell människohandel (trafficking) så att de lärt sig läsa och skriva eller gå färdigt grundskolan.

AE jobbar inom ett stort nätverk av församlingar, kommuner och myndigheter som har bidragit med lärare. Civilförsvaret har till exempel undervisat spargrupperna i administration och småföretagande.

 

Faktaruta
  • Land: Ecuador
  • Partner: Alfalit Ecuatoriano (AE)
  • Målgrupp: Barn och vuxna från den marginaliserade ursprungsbefolkningen 
  • Omfattning:4 100 personer (2016)