{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Skolhjälp till barn i Palestina

På Västbanken stöder Läkarmissionen två skolor för barn med inlärningssvårigheter. Oro och stress orsakat av konflikten gör att många barn hamnar efter i skolan.

Skolorna ligger i Betlehem och Jeriko på Västbanken och drivs av den svenska organisationen SIRA. För närvarande går där 110 barn i åldern 6-15 år. Eleverna kan komma från flyktingläger och olika samhällsgrupper, och såväl som från kristna som muslimska familjer.

Klasserna är små, högst tio i varje klass, och blandade med pojkar och flickor. En tredjedel av eleverna är flickor. Undervisningen är tydligt individanpassad och pedagogiken fokuserar på lekfullt lärande.

Den politiska konflikten drabbar barnen genom oro och stress som bland annat visar sig i svårigheter med inlärning, och att barnen hamnar efter i skolan. Eftersom de palestinska myndigheterna inte själva har någon specialundervisning, och de ordinära skolorna också saknar kompetens och resurser, är kön för att komma in på SIRA:s skolor lång.

Målet är att skolorna på sikt ska tas över av deras lokala styrelser och att lärarnas löner ska finansieras av palestinska myndigheter.

För närvarande drivs skolorna i ett samarbete mellan SIRA:s svenska styrelse, en platschef och de lokala styrelserna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli Vardagshjälte.

 

Faktaruta
  • Land: Palestina
  • Partner: SIRA
  • Målgrupp: Barn med inlärningssvårigheter i åldern 6-15 år
  • Omfattning: 110 elever, 70 elever i Betlehem och 40 elever i Jeriko (2016)