0

Mobila skolor i Pakistan

I Pakistan är läskunnigheten bland de lägsta i världen. Allra lägst är den i de grupper som inte är bofasta. Därför stödjer Läkarmissionen mobila skolor för nomader.

I norra Pakistan lever en folkgrupp som kallas gujarer (bakarwals). De är boskapsskötande nomader, och eftersom de ständigt flyttar runt har deras barn ännu svårare att gå i skolan än andra barn. I många gujarklaner finns inte en enda läskunnig person. Den utbredda analfabetismen står i direkt relation till fattigdom, dålig hälsa och hög barna- och mödradödlighet.

Läkarmissionen stödjer ett projekt som riktar sig till barn i åldern 6-15 år och till vuxna. Lärare som tidigare varit boskapsherdar reser runt och lär först eleverna att läsa och skriva på deras modersmål, sedan på nationalspråket. De får också lära sig grundläggande matematik, engelska och övriga ämnen. Mer än hälften av de vuxna eleverna är kvinnor, vilket är mycket positivt med tanke på de rådande patriarkala strukturerna.

Det finns runt 30 mobila skolor i norra Pakistan, som drivs av Läkarmissionens lokala partner TEAM Pakistan. Utan dem skulle gujarerna helt sakna tillgång till utbildning, eftersom vare sig den pakistanska staten eller någon icke-statlig organisation riktar sig till dem.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land: Pakistan
  • Partner: TEAM Pakistan
  • Målgrupp: Barn i åldern 6-15 år samt vuxna