Minoritetsgrupper i Panama

Bland ursprungsbefolkningen i Panama är andelen analfabeter betydligt högre än i landet i stort. Läkarmissionens partner Panalfalit erbjuder grundläggande utbildningsinsatser som ger chans till ett bättre liv.

Organisationen Panalfalit riktar sina insatser mot ursprungsbefolkningar i Panama, som exempelvis Kunafolket på den karibiska kusten och Emberá-befolkningen i södra Panama. Andelen analfabeter är betydligt högre bland dessa minoriteter än i landet i stort.

Insatserna innefattar grundläggande läs-och skrivkunskaper i spanska och utbildning i enkel matematik. De som vill har även möjlighet att läsa ikapp grundskolans lågstadium, för att sedan fortsätta i den statliga skolan.

Parallellt erbjuds en kurs i medborgarrätt som tar upp rättigheter och skyldigheter i samhället. Många inom ursprungsbefolkningen saknar födelsebevis, id-kort och liknande. I insatsen ingår även spargrupper med enklare utbildning i ekonomi, och en yrkesutbildning som är anpassad till den lokala marknaden.

Panalfalit stöder även särskilt utvalda förskolor med skrivmaterial. Förskolorna spelar en viktig roll genom att förbereda barnen inför deras kommande skolgång, och underlättar föräldrarnas deltagande i alfabetiseringskurserna.

I fyra fängelser i landet, varav ett kvinnofängelse, är utbildningen en del av rehabiliteringen för de intagna. Där ingår också våldsförebyggande kurser som internerna själva efterfrågat. Dessa kurser kommer Panalfalit under 2016 att inkludera i sitt löpande program bland ursprungsbefolkningen.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. Mer information finns under bilden. 

Mer information om projektet
Åtta olika delar ingår i utbildningsinsatsen i Panama:

 • Alfabetisering
 • Grundskoleutbildning (tvåårig)
 • Yrkesutbildning
 • Spargrupper
 • Medborgarskapskurser
 • Undervisning kring förebyggande av HIV/aids
 • Våldsförebyggande kurser
 • Skrivmaterial till förskolor

Panalfalit planerar 2016 för ett mikrokreditprogram som ska ge spargruppsdeltagarna ytterligare möjlighet att starta någon form av mindre verksamhet efter det att grundutbildningen är klar.

 

Faktaruta
 • Land: Panama
 • Partner: Panalfalit
 • Målgrupp: Vuxna och unga från 15 år, i huvudsak från de marginaliserade ursprungsbefolkningarna