Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Minoritetsgrupper i Guatemala

Ursprungsbefolkningen i Guatemala är utsatt på många sätt. Läkarmissionen ger vuxna och barn möjlighet till ett bättre liv genom utbildning, sparande och mikrokrediter.

Av Guatemalas 16,5 miljoner invånare (2016) tillhör omkring 40 procent landets ursprungsbefolkning. I landet generellt är knappt 20 procent analfabeter, men inom vissa minoritetsgrupper är andelen så hög som 40 procent. Hälften av alla barn beräknas vara kroniskt undernärda på grund av fattigdom och dåliga matvanor. Minoritetsgrupperna är också extra utsatta för problem som hör samman med kampen mellan militär och gerillarörelser, politisk oro och organiserad kriminalitet.

För att hjälpa dem stödjer Läkarmissionen en rad insatser som ger både vuxna och barn kunskap och verktyg att ta sig vidare i livet och ur den mest utsatta situationen. 

 • Alfabetisering - grundläggande läs- och skrivkunskaper samt kunskaper i matematik
 • Förskolematerial som tränar barnen inför deras skolgång
 • Grundskoleutbildning som ger behörighet att studera vidare
 • Kurser om hiv/aids
 • Medborgarrättskurser
 • Praktisk yrkesutbildning
 • Utbildning om vikten av god och hälsosam föda för barnen
 • Möjlighet att delta i spargrupper och få mikrokrediter

Insatserna i Guatemala drivs av den lokala organisationen Alfaguat i nära samarbete med vårt regionala resurscenter i Miami.

Du kan stödja projektet genom att bli månadsgivare eller genom att ge en engångsgåva. Mer information finns under bilden nedan.

 

Mer information om projektet

Läkarmissionen har samarbetat med Alfaguat sedan mitten av 1990-talet, framför allt genom vårt regionala resurscenter för Latinamerika som bland annat har varit med och tagit fram utbildningsmaterial och utvecklat Alfaguats organisation.

Insatserna för minoritetsgrupper i Guatemala kan beskrivas som ett program med olika steg som kompletterar varandra.

 • Grunden utgörs av alfabetisering - grundläggande läs- och skrivkunskaper samt kunskaper i matematik
 • Samtidigt som föräldrarna lär sig läsa och skriva får förskolebarn också träning inför sin skolgång för att minska risken att analfabetism går i arv
 • Därefter erbjuds deltagarna möjlighet att läsa in grundskolan, för att få behörighet att studera vidare i det vanliga utbildningssystemet
 • Deltagarna erbjuds även kurser om hiv/aids samt om sina medborgerliga rättigheter
 • För de som inte läser vidare erbjuds praktisk yrkesutbildning, anpassad till den lokala marknaden
 • Parallellt med kurserna får föräldrar även information om vikten av god och hälsosam föda för barnen
 • Deltagarna får också möjlighet att delta i spargrupper och få mikrokrediter för att kunna starta och utveckla en verksamhet som ger inkomster

Undervisningen bedrivs framför allt av frivilliga lärare, ofta från kyrkor och föreningar. Målgruppen är socialt utsatta människor över 15 år som av olika anledningar inte fått möjlighet att gå i skolan. 

 

 

Faktaruta
 • Land: Guatemala
 • Partner: Alfaguat
 • Målgrupp: Utsatta människor över 15 år