Lyckad kombination i Kenya

Kombinationen alfabetisering och kurser i entreprenörskap har visat sig mycket lyckad bland två folkgrupper i sydöstra Kenya, Massaj och Kamba, där analfbetism och fattigdom tidigare varit mycket utbrett.

Läkarmissionens lokala partner Hand in Hand, Eastern Africa (HiH EA) riktar sina insatser mot två av Kenyas mest marginaliserade folkgrupper, Massaj och Kamba. Starka traditioner i kombination med nomadkulturen har lett till att ytterst få har gått i skolan, såväl bland kvinnor som män.

HiH EA mobiliserar nu deltagare, mest kvinnor men även en hel del män, till en kombinerad utbildning i alfabetisering och entreprenörskap, så att de själva kan starta något som är anpassat till lokala behov. Exempelvis har deltagare startat tvål- och träkolstillverkning.

Deltagarna vittnar om vikten av att lära sig läsa och skriva först, för att kunna ta hand om sina verksamheter och hjälpa barnen med läxorna. Kurserna inkluderar även utbildning kring nutrition och rättigheter i samhället, vilket har lett till minskad undernäring bland barnen i familjerna och att fler barn nu går i skolan.

Projektet samarbetar nära med lokala organisationer, myndigheter och företag.

Insatserna har visat på mycket goda resultat. Några år efter starten 2013 hade HiH EA mobiliserat över 13 500 personer i självhjälpsgrupper som genererat drygt 14 000 små verksamheter och över 17 000 jobbtillfällen!

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

Faktaruta
  • Land: Kenya
  • Partner: Hand in Hand, Eastern Africa (HiH EA)
  • Målgrupp: Marginaliserade i sydöstra Kenya från folkgrupperna Massaj och Kamba