Hälsovårdsarbetare i Bangladesh

Med en enklare medicinsk utbildning kan unga hälsovårdsarbetare hjälpa fattiga på landsbygden med enklare åkommor, och upptäcka svårare sjukdomar i tid.

Programmet har inspirerats av det kinesiska konceptet Barefoot doctors, där bönder fick mycket enkel utbildning i medicin och farmakologi för att kunna ge tillgång till sjukvård även i områden där utbildade läkare saknades. Konceptet har i dag spritts till flera utvecklingsländer.

Vår partner Koionias kurser pågår under sex månader och vänder sig till unga män och kvinnor med 12 års skolutbildning (HDC) på landsbygden i Bangladesh. Eleverna får grundläggande kunskaper i medicin för att kunna ge vård och förebygga enklare hälsoåkommor. De kan också upptäcka allvarligare sjukdomar i tid, och referera patienter vidare. Eleverna får teoretisk undervisning på förmiddagarna och praktisk träning på eftermiddagarna på Koinonias sjukhus.

Efter genomgången utbildning får de en ”doktorsväska” med anpassad utrustning samt ett mindre medicinlager så de även kan fungera som ett enkelt byapotek. Utbildningen ger ungdomarna möjlighet till en viss inkomst, samtidigt som de bidrar till att göra enklare sjukvård tillgänglig på landsbygden där inga utbildade läkare finns.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land: Bangladesh 
  • Partner: Koinonia Bangladesh 
  • Målgrupp: Unga kvinnor och män från landsbygden i Bangladesh