Alfabetisering och spargrupper i Moçambique

Moçambique är ett av de minst utvecklade länderna i världen, och nästan hälften av befolkningen över 15 år kan inte läsa eller skriva. Tack vare Läkarmissionens partner får tusentals fattiga chans att lära sig läsa och skriva.

De kurser som organisationen Alfalit Moçambique ordnar riktas framför allt mot den fattiga befolkningen på landsbygden.

Deltagarna får grundläggande läs-och skrivkunskaper och utbildning i grundläggande matematik. I insatsen ingår även spargrupper med enklare utbildning i ekonomi, och yrkesträning i olika verksamheter. Deltagarna har även möjlighet att låna en summa pengar från spargruppens kassa för att starta en mindre verksamhet. Parallellt pågår föreläsningar kring HIV/aids, samt nutrition och hälsa.

Utbildningsmaterialet som är relativt nygjort har översatt och omarbetats från det alfabetiseringsmaterial som används i Latinamerika. En utvärdering visar att det är mycket uppskattat bland deltagarna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land: Moçambique
  • Partner: Alfalit Moçambique
  • Målgrupp: Icke läskunniga över 15 år