Alfabetisering bland minoritetsgrupper

Bland ursprungsbefolkningen i södra Mexiko kan var tredje person vara analfabet. Det är framför allt kvinnorna som aldrig fått lära sig läsa eller skriva.

Organisationen CoSoET arbetar i delstaten Oaxaca i södra Mexiko, som är en av de fattigaste provinserna i landet. De bedriver sitt alfabetiseringsarbete bland ursprungsbefolkningar som zapotecos, mixtecos och chations, där utbildningsnivån är mycket låg.

Kursdeltagarna får grundläggande läs-och skrivkunskaper i spanska (landets officiella språk), och utbildning i enkel matematik. Undervisningen kompletteras på vissa håll med kurser i förebyggande av HIV/aids, spargrupper och yrkesträning.

Sedan något år tillbaka finns en kurs i medborgarrätt, om rättigheter och skyldigheter i samhället. Det rör sig om grundläggande samhällsdeltagande som att skaffa sig id-handlingar, använda sin rösträtt, kunna söka olika former av sociala bidrag med mera.

En majoritet av deltagarna i alfabetiseringsprogrammet är kvinnor.

Under 2016 planerar CoSoET ett förskoleprogram för att ytterligare bekämpa analfabetismen i byarna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. Mer information finns under bilden. 

Mer information om projektet

Sex olika delar ingår i utbildningsinsatsen i Mexiko:

  • Alfabetisering
  • Spargrupper
  • Yrkesträning
  • Medborgarrättskurs
  • Hiv/aids-förebyggande
  • Förskoleprogram

 

Faktaruta
  • Land: Mexiko
  • Partner: CoSoET (Contrato Social para la Educatión y la Transformatión A.C)
  • Målgrupp: Vuxna och unga från den  marginaliserade ursprungsbefolkningen, samt barn i förskoleålder