Utsatta barn och mammor i Bangladesh

Tre miljoner barn i Bangladesh går inte i skolan. Läkarmissionen bidrar till insatser för barn och deras mammor.

Många barn i Bangladesh går inte i skolan eftersom de måste arbeta eller hjälpa till hemma. Enligt en studie från organisationen ADRA gäller det vart tredje barn i huvudstaden Dhakas största slumområde Chalantika.

ADRA arbetar med insatser för dessa barn, och Läkarmissionen stöder ADRA:s insatser i två områden i Bangladesh. Det ena i Dhakas största slumområde Chalantika, och det andra i staden Mymensingh i norra Bangladesh.

Barn i åldrarna 5-10 år får informell skolundervisning på organisationens center, som förbereder dem för att slussas in i den statliga skolan. Äldre barn får möjlighet till yrkesutbildning i de fall de är för gamla för den statliga skolan.

På centren får barnen också samtalsterapi och kan delta i fritidsaktiviteter. De får äta sig mätta på hälsosam mat, och lär sig om enkla men viktiga hälsofrågor som att tvätta händerna.

Parallellt mobiliseras mammorna i självhjälpsgrupper. De får utbildning i enklare hushållsekonomi och hälsofrågor och får lära sig läsa, skriva och räkna. De erbjuds även hjälp att starta en småskalig verksamhet. På så sätt förbättras standarden i barnens hem, och föräldrarna får förståelse för vikten av utbildning.

Nyligen har ADRA ordnat så att varje barn får ett sparkonto där mammorna varje månad sätter in 100 taka (motsvarande 10 svenska kronor) samtidigt som ADRA bidrar med lika mycket. Pengarna ska gå till barnens fortsatta skolgång.

ADRA arbetar även för att starta en lokal stödkommitté för barnens fortsatta utbildning bestående av olika politiska och religiösa ledare samt lärare.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva, skänka en morsdagspresent eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land: Bangladesh
  • Partner: ADRA Bangladesh
  • Målgrupp: Barn och utsatta familjer