{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Utsatta barn i Ukraina

Många barn i Ukraina lever under svåra förhållanden. På Children Care Center (CCC) får några av dem möjlighet till en tryggare barndom och en chans att komma in i samhället.

Children Care Center (CCC) ligger i staden Lviv i västra Ukraina. Varje dag kommer närmare 60 barn dit för att få hjälp att klara skolan, hälso- och tandvård, för att ta del av olika sociala verksamheter och få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt.

Barnen på centret har till största delen valts ut i samarbete med de sociala myndigheterna i Lviv och kommer från familjer med svåra sociala förhållanden. Verksamheten präglas av en helhetssyn med syfte att ge barnen möjlighet att växa upp med en rimlig chans att integreras väl i samhället.

Därför ingår även kontakt med skolan och föräldrarna och tillsyn av barnens hemförhållanden som en viktig del i verksamheten. Att föräldrar och familjer involveras gör att den indirekta målgruppen blir cirka 150 personer.
Mellan åren 2001 och 2015 har 380 barn fått möjlighet till en ny start i livet genom CCC. Flera av dem har kunnat studera på universitet, och en del av dem har sedan kommit tillbaka och praktiserat på CCC.

CCC är ett ekumeniskt initiativ från olika lokala kyrkor och stöds sedan länge av Läkarmissionen och Eskilstuna pingstförsamling.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli Skyddsängel.

 

Faktaruta
  • Land: Ukraina
  • Partner: Eskilstuna pingstförsamling
  • Målgrupp: Utsatta barn
  • Startår: 2001
  • Omfattning: 60 barn

Här kan du se en film från CCC när Läkarmissionens Aktion Julklappen var på besök inför julen 2014.

2015 reste en grupp barn från CCC till Eskilstuna för att ställa ut sina konstverk och lära sig mer om Sverige. Läs mer om det i den här artikeln i Svenska Journalen.