Utsatta barn i Argentina

I norra Argentina stödjer Läkarmissionen ett transitcenter för barn som av olika anledningar råkat illa ut. Centret hjälper dem tillbaka till familjen eller till ett fosterhem.

Transitcentret i Pocitos i norra Argentina hjälper barn som råkat illa ut i livet och behöver omsorg. De kommer från ett stort upptagningsområde där fattigdomen är mycket utbredd.

Många av barnen har varit med om misshandel, barnprostitution eller trafficking och lider ofta av undernäring och allvarliga sjukdomar. På transitcentret får de hjälp med samtalsstöd, läkarbesök, näringsrik kost, kläder, läxor och kunskap om hur de ska sköta sin hygien och hälsa.

Barnen placeras på centret av de sociala myndigheterna och stannar i genomsnitt  i tre år. Under den tiden arbetar man aktivt för att återförena barnen med sin familj, alternativt fosterhemsplacering eller adoption.

Centret  hjälper också barn från ursprungsbefolkningen i Chacos-området med sjukvård.

Läkarmissionen var med och startade Pocitos i början av 1990-talet. I dag drivs centret av stiftelsen Fundación Nueva Esperanza (FNE).

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. 


Faktaruta
  • Land: Argentina
  • Partner: Fundación Nueva Esperanza (FNE)
  • Målgrupp: Utsatta barn