Övergivna flickor i Ryssland

Flickhemmet Masha i Sankt Petersburg är ett skyddat boende för flickor som varit gatubarn eller övergivits av sina föräldrar. Här får barn som haft en tuff start i livet en ny chans att skapa ett bättre liv.

På flickhemmet Masha i Sankt Petersburg bor ett 20-tal flickor i åldrarna 6-17 år. Flickorna kommer ofta från mycket tuffa förhållanden, och många av dem vittnar om Masha som en första trygg plats i livet där personalen har blivit som nya föräldrar. På flickhemmet får de möjlighet att rehabiliteras fysiskt och psykiskt, och personalen stöder dem med skolgång och mognadsprocess.

Sedan några år har projektet även en utslussningslägenhet med plats för fyra personer, där äldre flickor kan förbereda sig för ett liv på egen hand. Hemmet öppnade sina dörrar i början av 2000-talet, men är än i dag det enda i sitt slag i Sankt Petersburg.

Masha arbetar tillsammans med andra NGO:s för att påverka myndigheterna att ta ett större ansvar för utsatta barn, och för att uppmärksamma de positiva effekterna av mindre, mer familjeliknande hem.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. 


Faktaruta
  • Land: Ryssland
  • Partner: Flickhemmet Masha
  • Målgrupp: Utsatta flickor