{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Nkingasjukhuset i Tanzania

Många kvinnor i centrala Tanzania saknar tillgång till saker vi tar för givet, som hälsokontroller och möjlighet till en säker förlossning på sjukhus. Genom Nkingasjukhuset och en mobil klinik får fler kvinnor och barn möjlighet att överleva.

Nkingasjukhuset ligger i Tabora-provinsen, mitt i Tanzania, och kan årligen hjälpa 1 500 kvinnor till en säkrare förlossning med kvalificerad vårdpersonal. Där finns också möjlighet att rädda livet på upp mot 350 för tidigt födda barn. Läkarmissionen bidrar till patientavgifterna för kvinnor som själva inte har råd att betala för sin förlossning. 

Nkinga gör även insatser bland gravida kvinnor och spädbarn på landsbygden. En mobil klinik med sjukhuspersonal besöker tre gånger om året otillgängliga byar och erbjuder hälsokontroller och vaccinationer till gravida och till barn under fem år.

Intill sjukhuset ligger Nkinga sjuksköterskeskola som är ett center för utbildning och forskning. Skolan tar emot 250 studenter varje år. Läkarmissionen subventionerar utbildning för fattiga studenter som annars inte skulle ha haft råd att bekosta sin utbildning.

Vår samarbetspartner är Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT), som driver Nkingasjukhuset och de andra verksamheterna.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli Skyddsängel. Mer information finns under bilden nedan. 

Mer information om projektet
Nkingasjukhuset grundades av svenska missionärer på 1960-talet. I dag tar sjukhuset årligen emot 13 000 patienter och är ett remissjukhus i provinsen. Sjukhuset har fyra stora avdelningar: mödravård, barnavård, allmänmedicin och kirurgi.

Läkarmissionens stöd fokuserar på att bekämpa barn- och mödradödligheten i området, men finansierar även driftstöd till förlossningsavdelningen samt delar av den stödfunktion till sjukhuset (bland annat samordning av vården) som utförs av The Health Coordination Office (HCO).

Det är HCO som utför besöken med den mobila kliniken på landsbygden.

 

Faktaruta
  • Land: Tanzania
  • Partner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)
  • Fokus: Insatser som sänker barn- och mödradödligheten i Tanzania