0

Mobil klinik i Moldavien

På den moldaviska landsbygden finns stora hälsoproblem, samtidigt som tillgången till sjukvård är nästan obefintlig. Läkarmissionen stödjer en mobil klinik med specialistläkare som på sin fritid ger gratis vård till utsatta på landsbygden.

I många byar på landsbygden i Moldavien är tillgången sjukvård mycket bristfällig. Det kan vara flera mil med häst och vagn för att nå ens en liten vårdcentral. Samtidigt är hälsoproblemen omfattande med utbredd alkoholism, psykisk ohälsa, TBC, undernäring och okunskap vilket gör situationen svår för både vuxna och barn.

Den mobila kliniken består av ett team med specialister inom pediatrik, gynekologi, kardiologi, neurologi, ögon, öron-näsa-hals och psykologi samt en socialarbetare. Läkarna i teamet är mycket engagerade och utför arbetet på sin fritid mot en symbolisk ersättning. De samarbetar med lokala hälsoinrättningar och myndigheter som har det formella ansvaret i området. Utöver vård och konsultationer får byborna även handikapphjälpmedel, mediciner, modersmjölksersättning till spädbarn. Riktigt utsatta familjer får även kläd- och matpaket. Teamet har även en volontär knuten till sig som kan besöka bybor i hemmet.

Teamet besöker 12 byar tre gånger per år (ofta på lördagar) och under 2016 räknar man med att nå ut till cirka 7 000 personer.

Samordnare av teamet är Frälsningsarmén i Moldavien, som har funnits på plats sedan 1993.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare. 


Faktaruta
  • Land: Moldavien
  • Partner: Frälsningsarmen i Moldavien
  • Målgrupp: Utsatta på landsbygden 
  • Omfattning: 7 000 personer (under ett års tid)