Människohandel i Thailand

Människohandeln och sexindustrin är idag ett stort globalt problem där miljontals människor lever i någon form av modernt slaveri. I Thailand är människohandel och sexuell exploatering omfattande och utbrett.

I Chiang Mai, Thailands näst största stad, bedriver organisationen Urban Light ett arbete för pojkar och unga män som blivit offer för, eller ligger i riskzon för att hamna i prostitution. Trots att prostitution är förbjudet enligt lag ignoreras det i stor utsträckning i praktiken. Många barn och unga ifrån landets norra bergstrakter luras och rekryteras in i den kommersiella sexindustrin.  I projektet ”Livsförvandlande insatser” arbetar man för att motverka människohandel och kommersiell sexuell exploatering av i synnerhet pojkar och män. Även om flickor och kvinnor är mest utsatta beräknas 40 % av offren i Thailand bestå av pojkar och unga män, en siffra som avviker markant jämfört med de flesta andra länder.

Konkret innebär arbetet att ge tillbaka pojkar och unga män makten över sina egna liv. Deras liv blir återupprättade och de får skydd och hjälp att läka fysiskt och psykiskt efter de trauman de genomlidit.

 

Du kan stödja projektet genom att bli månadsgivare, eller genom att ge en engångsgåva.

Läs mer om projektet