Gatubarn i Uganda

Livet som gatubarn är utsatt, farligt och helt ohållbart. Läkarmissionen hjälper pojkar i Uganda bort från gatan och till en bättre framtid.

I Ugandas huvudstad Kampala beräknar myndigheterna att det finns mer än 10 000 gatubarn. De sover på trottoarerna, äter sopor och är utsatta för stora risker för allt från sjukdomar till våld och droger.

För att hjälpa dem stödjer Läkarmissionen en mycket framgångsrik insats som ger gatubarn en ny chans i livet, och om det är möjligt återförenar dem med deras riktiga familjer.

 

 • De får riktiga sängar, rejäla mål mat och ansvarsfulla vuxna som tar hand om dem.
 • De får ta igen förlorad skolgång, hjälpa till med städning, matlagning och arbeta med centrets odlingar och djur.
 • När barnen är redo återförenas de med sina riktiga familjer eller släktingar. Om det inte går får de i stället en utvald fosterfamilj.

Hemligheten bakom det lyckade projektet är att vår lokala partner RETRAK inte släpper barnen förrän de är i trygghet. Trots alla fruktansvärda övergrepp som de varit med om är det imponerande att se hur starka dessa barn är. När de väl bestämt sig för att de vill bort från gatan finns ingen återvändo!

Du kan stödja projektet här

 

 tigers club

 

Mer information om projektet

Läkarmissionen har sedan 2007 samarbetat med RETRAK, en brittisk biståndsorganisation med lokal registrering i Uganda. De började sin verksamhet 1994 med fokus på Tigers Club, en fotbollsklubb för gatupojkar i Kampala. Sedan dess har arbetet expanderat avsevärt och består nu av ett välstrukturerat gatubarnsprogram med grund i ett tydligt barnrättsperspektiv och målet att rehabilitera hemlösa barn och återintegrera dem in i fungerande familje- och samhällsliv. RETRAK har goda relationer med lokala myndigheter, vilket är extra viktigt i alla projekt som rör barn.

För att komma i kontakt med barnen bedriver RETRAK uppsökande verksamhet i de områden där de lever, bland annat genom att arrangera fotbollsmatcher som lockar barnen att delta i något konstruktivt och roligt. Sedan får de möjlighet till bland annat regelbundna måltider och sjukvård, undervisning om HIV/AIDS och droger samt utbildning i hur man sköter ett litet jordbruk så de kan hjälpa sina familjer om de återförenas. En viktig del är också att återskapa deras förtroende för vuxenvärlden, som ofta är mycket lågt.

När pojkarna visar vilja att lämna gatulivet och återvända till sina familjer påbörjas en återintegreringsprocess i en familjeliknande miljö. Även föräldrar/fosterföräldrar får stöd genom programmet, och RETRAK följer sedan barnen under flera år för att säkerställa att de fortfarande har det bra.

Projektets huvudaktiviteter

 • Identifiering och kontaktskapande
 • Hjälpa pojkarna bort från gatumiljön, ge dem förnyad kontakt med vanligt familjeliv och ökad social kompetens
 • Erbjuda stöd i traumahantering och tillhandahålla grundläggande medicinsk vård med träning inom hälsa, HIV/AIDS och hygien
 • Involvera pojkarna i meningsfulla fritidsaktiviteter som fotboll och andra idrotter, varvat med drogförebyggande undervisning
 • Utbildning som ger grundläggande praktisk och teoretisk kunskap i jordbruk och djurskötsel, för att kunna vara en tillgång för familjen efter genomförd återintegrering och bidra tlil att öka familjehushållets förmåga till självförsörjning
 • Informell undervisning för att underlätta en tillbakaslussning in i det formella skolväsendet
 • Återintegrering i en familj och i samhället
Faktaruta
 • Land: Uganda
 • Partner: RETRAK
 • Målgrupp: Gatubarn (pojkar)