{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Barnarbete i Etiopien

Från södra Etiopien skickas barn till huvudstaden Addis Abeba i hopp om att de ska kunna bidra till familjens försörjning. I stället tvingas de arbeta under slavliknande förhållanden utan möjlighet till skolgång eller vila.

Föräldrar i södra Etiopien luras att lämna sina barn i händerna på ”rekryterare” på jakt efter billig arbetskraft. I Addis Abeba tvingas barnen arbeta under fruktansvärda förhållanden, pojkarna ofta som textilvävare medan flickorna samlar grenar och kvistar som säljs som bränsle.

Läkarmissionen stöder Hope for Children Ethiopia (HCE), en lokal organisation som kämpar för att frigöra barnen och förhindra att fler rekryteras.

Frigörandet sker stegvis. Först får barnen psykologiskt stöd och möjlighet att läsa ikapp förlorad skolgång, för att sedan kunna delta i den vanliga skolan. Så småningom får de bo tillsammans med andra befriade barnslavar och de lite äldre barnen erbjuds yrkesträning. Flickorna utbildas bland annat till frisörer och pojkarna får utveckla sina kunskaper i vävning för att kunna försörja sig som professionella vävare.

De barn som så önskar får hjälp att återvända till sina familjer på landsbygden. När det inte är möjligt får de stöd med utbildning, boende och arbete i huvudstaden. HCE hjälper också familjer runt staden Chencha i södra Etiopien, varifrån majoriteten av barnarbetarna kommer, med att förbättra sina förutsättningar att försörja sig.

Målet under 2016 är att hjälpa 280 barn och ungdomar bort från barnarbete.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli Skyddsängel. Mer information hittar du under bilden nedan.Mer information om projektet:

De insatser som görs i Chencha i södra Etiopien syftar till att hjälpa familjer med barn som återvänt från Addis Abeba och till att förhindra nyrekrytering. HCE hjälper familjerna att bruka sin jord bättre och mer effektivt, och gör det möjligt för kvinnorna i familjerna att delta i självhjälpsgrupper. Kvinnorna lär sig att hantera sin hushållsekonomi och har även möjlighet att ta mindre lån för att starta en verksamhet. De som är analfabeter kan få hjälp att lära sig läsa och skriva.

HCE arbetar också med informationskampanjer kring barnarbete. Här involveras både lokala myndigheter och barnens föräldrar.

Målet för 2016 är att involvera 2 800 kvinnor i självhjälpsgrupper samt att direkt involvera 650 personer i informationskampanjerna.

Hope for Children Ethiopia är en nationell NGO grundad 2003. I dag arbetar organisationen för att skapa bättre villkor för utsatta barn som på olika sätt blir utnyttjade och misshandlade, till exempel gatubarn och barnarbetare. Läkarmissionen har samarbetat med HCE i över tio år. 


Faktaruta
  • Land: Etiopien
  • Partner: Hope for Children Ethiopia (HCE) och Bright Star Relief and Development Organiszation (BSRDO)
  • Målgrupp: Barnarbetare och usatta familjer
  • Omfattning: 280 barn och ungdomar, samt 2 800 kvinnor och 650 personer direkt involverade i informationskampanjer (siffror för 2016)