Barn- och mödrahälsovård i Afghanistan

Programmet BLiSS syftar till att minska barn- och mödradödligheten i Afghanistan genom att ge människor livsviktiga kunskaper om graviditet, förlossning och vård av nyfödda. Läkarmissionen är med och möjliggör insatserna.

I vissa otillgängliga områden i Afghanistan dör vart fjärde barn under sina första levnadsår och även mödradödligheten är oacceptabelt hög.

Organisationen Operation Mercy (OM) driver programmet BLiSS i tre områden i Afghanistan för att nå både kvinnor och män med utbildning kring barn- och mödrahälsovård. Det handlar om enkla och grundläggande kunskaper om graviditet, förlossning och vård av nyfödda.

Målet för perioden 2016-2018 är att utbilda 50 BLiSS-instruktörer. Dessa ska kunna undervisa 5 000 personer, som i sin tur kan nå ut till tusentals familjer med livsavgörande kunskaper. Totalt räknar man med att tiotusentals personer, däribland även män och pojkar

Insatsen är förlagd till områden kring städerna Mazar-e-Sharif, Whakan och Kabul. Målgruppen för projektet är personer som kommer från ett område med minst 25 procent barnadödlighet, och med minst 30 minuters bilfärd till närmsta hälsoklinik.

Hos familjerna i de utvalda områdena finns i dag många skadliga föreställningar om hur man ska ta hand om nyfödda barn. Utbredd analfabetism, patriarkala traditioner och bristande infrastruktur gör informationsarbetet till en stor utmaning, och det krävs noga anpassat informationsmaterial och pedagogik för att nå ut.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.


Faktaruta
  • Land: Afghanistan
  • Partner: Operation Mercy