0

Yrkesträning för kvinnor i Senegal

För att motverka fattigdom, diskriminering och kränkningar av kvinnor i fattiga Senegal driver Läkarmissionen och vår lokala partner ett projekt där unga kvinnor får utbildning som ger dem en bättre chans i livet.

I Senegal lever 60 procent av invånarna i fattigdom. Merparten av dem är kvinnor. Bland kvinnor i åldern 14-19 år saknar över en tredjedel skolgång, är redan gifta och har minst ett barn. På  landsbygden är procentsatsen ännu högre. Jämställdheten står därför inför stora utmaningar i Senegal.

Läkarmissionen och den lokala organisationen Case des Jeunes Femmes (CJF) driver ett projekt där kvinnor erbjuds utbildning i traditionellt manliga yrken som bilmekaniker, svetsare, snickare, byggnadsarbetare och liknande. Utbildningen kombineras vid behov med kurser där kvinnorna får lära sig läsa, skriva och räkna. De får också lära sig om ledarskap, entreprenörskap, sina rättigheter, sexuellt våld och reproduktiv hälsa.

CJF håller även seminarier med skolor, sociala myndigheter och organisationer för att nå pojkar, lärare, föräldrar och religiösa ledare, som i sin tur kan föra vidare sina kunskaper om kvinnors situation och rättigheter till andra.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.  Mer information hittar du under bilden nedan.Mer information om projektet

För att skapa långsiktighet i projektet arbetar CJF på flera olika fronter, även efter att den grundläggande utbildningen är genomförd. Några exempel:

  • nätverkande med företag och organisationer för att kvinnorna ska komma ut i arbetslivet
  • självhjälpsgrupper där kvinnorna lär sig sparande och hur de själva kan påverka sin situation i samhället där de bor
  • utbildningar för lokal myndighetspersonal i Dakar, men också andra städer och på landsbygden, för att de ska ta ansvar för unga kvinnor i sitt område

Insatserna utgår från ett rättighetsperspektiv och ska leda till att förverkliga kvinnors rättigheter. Målsättningarna är att bekämpa fattigdom, motverka diskriminering och kränkningar av kvinnor samt att bekämpa barnäktenskap.

Organisationen CJF bildades år 2002 och är en etablerad organisation i Senegal. Läkarmissionen har arbetet tillsammans med CJF sedan 2013.Faktaruta
  • Land: Senegal
  • Partner: Case des Jeunes Femmes (CJF)
  • Målgrupp: Flickor och unga kvinnor
  • Startår: 2013