Självhjälpsgrupper i Uganda

Att kombinera självhjälpsgrupper med yrkesträning är ett effektivt sätt att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom och utsatthet. Ännu mer effektivt blir arbetet om man börjar tidigt, och tar med både flickor och pojkar.

I Uganda har Läkarmissionen sedan 2007 ett samarbete med den norska utvecklingsorganisationen Strömme. De har lång erfarenhet av arbete med självhjälpsgrupper, och sedan några år tillbaka har de även lagt till ytterligare komponenter för att göra sina insatser ännu mer effektiva.

Fokus för Strömmes insatser ligger på utsatta kvinnor ute på landsbygden. Kvinnorna får lära sig läsa, skriva och räkna, träning i att planera sin hushållsekonomi, de får lära sig att driva ett litet företag och möjlighet att spara och låna i en självhjälpsgrupp. De får också förebyggande information om sjukdomar som hiv/aids och malaria.

Strömme driver också en egenutvecklad insats som kallas Bonga, som syftar till att stärka flickors självkänsla och självständighet. De som deltar i Bonga får dels liknande undervisning som kvinnorna, dels lära sig om sina rättigheter, om sociala färdigheter och vikten av hygien och renlighet. De får också en stödgrupp av vuxna som blir deras skyddsnät, tills de kommer med i en egen självhjälpsgrupp.

Strömme har även börjat med yrkesträning för utsatta ungdomar, inklusive pojkar. Genom att även de får utbildning och förhoppningsvis en inkomst – och förståelse för sina rättigheter och skyldigheter – minskar risken för avundsjuka mot flickorna, och därmed blir flickornas situation mindre utsatt.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller att bli månadsgivare. 

 

Mer information om projektet

 

 Faktaruta

  • Land: Uganda
  • Partner: Strömme Foundation East Africa
  • Målgrupp: Utsatta kvinnor, flickor och pojkar