{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Självhjälpsgrupper i Uganda

Att kombinera självhjälpsgrupper med yrkesträning är ett effektivt sätt att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom och utsatthet. Ännu mer effektivt blir arbetet om man börjar tidigt, och tar med både flickor och pojkar.

I Uganda har Läkarmissionen sedan 2007 ett samarbete med den norska utvecklingsorganisationen Strömme. De har lång erfarenhet av arbete med självhjälpsgrupper, och sedan några år tillbaka har de även lagt till ytterligare komponenter för att göra sina insatser ännu mer effektiva.

Fokus för Strömmes insatser ligger på utsatta kvinnor ute på landsbygden. Kvinnorna får lära sig läsa, skriva och räkna, träning i att planera sin hushållsekonomi, de får lära sig att driva ett litet företag och möjlighet att spara och låna i en självhjälpsgrupp. De får också förebyggande information om sjukdomar som hiv/aids och malaria.

Strömme driver också en egenutvecklad insats som kallas Bonga, som syftar till att stärka flickors självkänsla och självständighet. De som deltar i Bonga får dels liknande undervisning som kvinnorna, dels lära sig om sina rättigheter, om sociala färdigheter och vikten av hygien och renlighet. De får också en stödgrupp av vuxna som blir deras skyddsnät, tills de kommer med i en egen självhjälpsgrupp.

Strömme har även börjat med yrkesträning för utsatta ungdomar, inklusive pojkar. Genom att även de får utbildning och förhoppningsvis en inkomst – och förståelse för sina rättigheter och skyldigheter – minskar risken för avundsjuka mot flickorna, och därmed blir flickornas situation mindre utsatt.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller att bli Vardagshjälte. Mer information finns under bilden nedan.

 

Mer information om projektet

Strömmes arbete i Uganda påverkar många människors liv.

Under första halvåret 2014 organiserades mer än 5 000 individer i cirka 200 självhjälpsgrupper, och 40 grupper fick stöd i att bilda fem stycken grupper av grupper (Cluster Level Associations). 240 ungdomar tog del av yrkesträning, och drygt 600 flickor deltog i Bonga-träning på 21 nya center.

Under 2015 beräknas 15 000 personer på olika sätt beröras av aktiviteterna och därmed få möjlighet till stabilare hushållsekonomi, tillgång till mat och ett värdigare liv. Det rör både kvinnorna som deltar i självhjälpsgrupperna och deras familjer. 1 200 flickor beräknas ta del av Bonga-verksamheten och 400 ungdomar beräknas få yrkesträning. Utöver det startas fyra nya Bonga-center för flickor och två för pojkar.

 

Faktaruta
  • Land: Uganda
  • Partner: Strömme Foundation East Africa
  • Målgrupp: Utsatta kvinnor, flickor och pojkar
  • Startår: 2007
  • Omfattning: Totalt 15 000 individer under 2015