Självhjälpsgrupper i Sydsudan

Utbildning och spargrupper för kvinnor hjälper familjer i Sydsudan att bygga ett liv.

I provinsen Central Equatoria, som ligger i den södra delen av Sydsudan, har Läkarmissionen sedan 2014 hjälpt familjer att stanna kvar i sina byar och skaffa sig en försörjning. Fokus är att kvinnorna ska få utbildning och en inkomst, och på så sätt hjälpa övriga i familjen.

Arbetet utgår från självhjälpsgrupper där kvinnorna får lära sig grundläggande hushållsekonomi och någon form av inkomstbringande aktivitet. De lär sig grunderna i att köpa och sälja, och genom små spargrupper kan de spara och låna pengar för att kunna komma igång med småskalig verksamhet.

Kvinnorna får även utbildning i frågor som jämlikhet, hållbarhet och spridning av HIV/aids.

Av de kvinnor som deltar erbjuds en tredjedel att få lära sig läsa och skriva (eftersom de är analfabeter). En tredjedel av kvinnorna får även möjlighet att delta i en utökad yrkesutbildning.

Arbetet utförs under ledning av vår norska samarbetsorganisation Strömmestiftelsen, tillsammans med den lokala organisationen SPEDUP.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.


Faktaruta
  • Land: Sydsudan
  • Partner: Strömmestiftelsen och SPEDUP
  • Målgrupp: Kvinnor och mödrar