0

Självförsörjning i Mauretanien

I Mauretanien stödjer Läkarmissionen en lokal organisation som kämpar för marginaliserade människors rätt till frihet, utbildning och självförsörjning.

Organisationen ANDLP bildades 2008 av en grupp mauretanier i syfte att hjälpa kvinnor och barn i huvudstaden Nouakchotts slumområden, där många är slavättlingar och utsätts för olika former av diskriminering.

Insatserna ger kvinnor möjlighet att delta i självhjälps- och spargrupper, där de får grundläggande kunskaper om ekonomi och kan starta någon form av försäljningsverksamhet. Andra deltar i alfabetiseringskurser och lär sig räkna, läsa och skriva på sitt modersmål, franska och/eller arabiska. Genom dessa insatser ökar deras förmåga att aktivt delta i samhället och hävda sina rättigheter.

ANDLP arbetar även med läxhjälp till barn och ungdomar i dessa slumområden. De får stöd i matematik, franska, arabiska och engelska och har genom denna insats klarat av skolan bättre.

ANDLP arbetar också för att förhindra att barn tvingas leva som gatubarn, och medvetandegör föräldrar om vikten av att barn får födelsebevis och regelbunden skolgång.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land: Mauretanien
  • Partner: Association Nature, Developpement et Lutte contre la Pauvrété (ANDLP)
  • Målgrupp: Utsatta kvinnor och barn