Rent vatten i Niger

I Niger samarbetar Läkarmissionen med IAS och norska Strömmestiftelsen i en integrerad satsning på att förbättra livsvillkoren för familjer på landsbygden.

Niger är det fattigaste landet i världen (enligt siffror från FN 2015) och befolkningen har bland annat extremt dålig tillgång till rent dricksvatten. Värst är situationen på landsbygden, där också de allra flesta invånarna bor.

Läkarmissionen och International Aid Service (IAS) samarbetar i flera länder i regionen med att borra brunnar, för att långsiktigt förse människor med rent dricksvatten. Byborna får dessutom utbildning kring hur de själva kan ta hand om brunnarna. De får även grundläggande kunskaper i hälsa och hygien för att förbättra saniteten i byarna.

Insatsen i regionerna Tilabéri och Tahoua i den sydvästra delen av Niger inleddes under 2014 genom att IAS borrade fem nya brunnar som försågs med fotpumpar, för att snabbt och enkelt få upp vattnet.

I den pågående fasen, som inleddes 2016, kommer IAS utöka satsningen på rent vatten genom att förse ytterligare 20 byar med brunnar. Detta kommer göras i områden där Läkarmissionen redan har startat ett samarbete med Strömmestiftelsen, som erbjuder möjlighet till alfabetisering och hjälp till familjerna med att förbättra sin ekonomi.

Genom att kombinera insatserna på det här sättet kan vi bidra till att förbättra både invånarnas hälsa och sanitet (genom rent vatten) och deras livsvillkor i övrigt (genom alfabetiseringsklasser och spargrupper).

Du kan stödja projektet genom att bidra till en brunnsborrning eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land: Niger
  • Partner: IAS och Strömmestiftelsen
  • Målgrupp: Utsatta byinvånare, med fokus på flickor och kvinnor