Mer makt till utsatta kvinnor, Nepal

I otillgängliga bergsområden i norra Nepal bidrar Läkarmissionen till att kvinnor får större makt över sina egna liv.

Många områden i Nepal går bara att nå till fots, eller med flygplan. Så är det bland annat i distrikten Humla och Mugu, där Läkarmissionens partner Mission East och den lokala organisationen Women Welfare Service (WWS) arbetar för att stärka kvinnorna. Målgruppen är de kvinnor som har det allra svårast: ensamstående, funktionshindrade och de som tillhör den diskriminerade kasten daliter.

Kvinnorna får grundläggande läs- och skrivkunskaper och lär sig samtidigt om sina egna rättigheter och skyldigheter. De tränas i påverkansarbete genom närverk som kan trycka på lokala och regionala myndigheter, exempelvis för att säkra olika former av socialt stöd som de själva och byarna har rätt till.

En del av kvinnorna får i ett ytterligare steg möjlighet att delta i en yrkesutbildning, anpassad till efterfrågan i området. Kurser genomförs bland annat i tillverkning av ullprodukter, frukt- och grönsaksodling och turism.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land:Nepal
  • Partner:Mission East (ME), Women Welfare Service (WWS)
  • Målgrupp: Utsatta kvinnor
  • Start: 2013