Kvinnligt entreprenörskap i Indien

Bland fattiga kvinnor i Indien är analfabetismen utbredd och många har små möjligheter att förbättra sin tillvaro. Men med utbildning, mikrolån och stöd till entreprenörer kan situationen förändras.

Läkarmissionen har sedan 2008 samarbetat med organisationen Hand in Hand India för att ge fattiga kvinnor i Indien möjlighet att förändra sin tillvaro till det bättre.

I det aktuella projektet är målgruppen 20 000 kvinnor som kommer att organiseras i självhjälpsgrupper, erbjudas utbildning och stöd och förhoppningsvis starta egna små företag. Målsättningen är att skapa 10 000 småföretag som i sin tur bedöms kunna skapa 20 000 arbetstillfällen. 

En fördel med samarbetet med Hand in Hand är att vi kombinerar deras långa erfarenhet av arbete med entreprenörskap med vår erfarenhet av alfabetisering. I de distrikt där projektet ska genomföras kan andelen analfabeter vara så hög som 40-50 procent, och för den som inte kan läsa, skriva och räkna är det omöjligt att ta till sig innehållet i entreprenörskapsutbildningen.

Om du vill stödja projektet kan du bli månadsgivare eller ge en engångsgåva. Du kan också köpa produkten Kvinnligt entreprenörskap i Indien för 100 kronor i vår gåvoshop. Mer information finns under bilden nedan.

 

Mer information om projektet

Alfabetiseringskursen är en snabbkurs på 150 dagar, och har använts tidigare med gott resultat. Den är anpassad till entreprenörskapsutbildningen, eftersom kvinnorna i målgruppen av åldersskäl inte har möjlighet att utbilda sig vidare i det ordinarie utbildningssystemet i Indien.

Modellen för entreprenörskapsutbildning är utvecklad av Hand in Hand och består av fyra stadier:

  • Social mobilisering
  • Affärsutbildning
  • Tillgång till krediter
  • Marknadsanpassning

Målet är att skapa fungerande självhjälpsgrupper, som utgör basen för alla aktiviteter under projektets gång - och som många gånger fortsätter att fungera även efter att projektet har avslutats.

En ny komponent i det här projektet är en lånefond, som har tillkommit på önskemål av Läkarmissionen. Genom den fonden ska de allra fattigaste (cirka 25-30 procent av målgruppen) kunna få lån med särskilt gynnsamma villkor, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda. Bland annat måste kvinnorna visa att de har haft ett fungerande sparande under tre månader och lånet måste gå till inkomstgenererande aktiviteter. 

En annan viktig del i projektet är så kallade hubbar, centrala enheter som ska hjälpa redan etablerade småföretagare att hitta en större marknad, kvalitetssäkra, standardisera och leveranssäkra sin produktion. I dagsläget finns hubbar för sömnad, mejeri, hantverk och broderi.

Projektet genomförs i två delstater, Madhya Pradesh och Tamil Nadu, och finansieras till 80 procent av Läkarmissionen och 20 procent av Hand in Hand Sweden.

 

Faktaruta
  • Land: Indien
  • Partner: Hand in Hand Sweden och Hand in Hand India
  • Målgrupp: Fattiga kvinnor
  • Startår: 2008