Hållbar odling i Bangladesh

I Fulbaria i norra Bangladesh lever en stor del av befolkningen i extrem fattigdom. Läkarmissionen och ADRA arbetar för att hjälpa familjerna utveckla sina jordbruksverksamheter, och förbättra deras möjligheter till försörjning.

I norra Bangladesh stödjer Läkarmissionen en insats där männen i byarna får lära sig nya jordbruksmetoder och kvinnorna mobiliseras i självhjälpsgrupper med kurser i sparande, alfabetisering och enklare yrkesträning. Deltagarna har möjlighet att låna en summa pengar från spargruppens kassa för att starta en mindre verksamhet. Byborna uppmuntras att enbart odla sina grönsaker ekologiskt och att bli en så kallad ”organic palli” (ekologisk by). Det kan hjälpa familjerna att tjäna mer på sina grödor eftersom efterfrågan på ekologisk mat ökar också i Bangladesh.

Byarna kommer också att förses med toaletter samt rörbrunnar för att ge bättre dricksvatten.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land:Bangladesh 
  • Partner: ADRA Bangladesh 
  • Målgrupp: Fattiga byinvånare