Fattiga kvinnor i Burundi

I det krigshärjade Burundi har Läkarmissionen bidragit till en mycket positiv utveckling för kvinnor som tidigare saknade både utbildning och inkomst.

Burundi är ett av de allra fattigaste länderna i världen. Mer än 70 procent av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen och bara hälften av kvinnorna kan läsa och skriva. Läkarmissionen har sedan ett antal år stött ett projekt som drivs av organisationen Mothers’ Union, som har haft oväntat stor effekt på fler plan än väntat.

Projektet startade med kurser i att läsa, skriva och räkna, och fortsatte sedan efter önskemål från deltagarna med kurser i ekonomi, bokföring, marknadsföring, affärsplanering, sparande och låntagande.

Resultaten blev mycket positiva. Hushållsekonomin förbättrades, fler gemensamma byutvecklingsprojekt genomfördes och i ett land som härjats av inbördeskrig växte tillit och solidaritet mellan människor ur olika etniska grupper fram ur spargrupperna. Nu fortsätter projektet med en ytterligare etapp, som totalt beräknas gynna omkring 55 000 människor.

Du kan stödja projektet genom att bli månadsgivare eller genom att ge en engångsgåva. Mer information finns under bilden nedan.

 

Mer information om projektet

Målgruppen för projektet är framför allt kvinnor med liten eller ingen inkomst. Hittills har det varit ungefär 70 procent kvinnor i spargrupperna.

En framgångsfaktor för arbetet har varit den starka gemenskap/tillit som har byggts upp inom grupperna och ofta fortsatt efter projektet slut. Tack vare den har många fler än de som deltagit i projektet påverkats positivt, och det har till och med haft effekter på fred och säkerhet i området.

I den nu pågående etappen beräknas ytterligare 550 spargrupper med 11 000 medlemmar skapas, och resultaten beräknas komma totalt 55 000 människor till del.

 

Faktaruta
  • Land: Burundi
  • Partner: Mother’s Union och Five Talents
  • Målgrupp: Fattiga kvinnor
  • Omfattning: Totalt 55 000 personer beräknas gynnas