{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Integrerade projekt

Även om Läkarmissionens olika insatsområden utvecklas som enskilda metoder, är styrkan i vårt arbete att vi kan koppla ihop de olika delarna till en kedja av insatser. Vi kallar det för Läkarmissionens värdeförädlingskedja.

Ibland är det en enstaka insats som förändrar den enskilda människans liv och ibland är det den värdeförädlingskedja av flera komponenter, såsom utbildningar och starta eget-stöd, som får en människa och dennes familj på fötter.

Så här kan det till exempel gå till:

Vi borrar en brunn i en by tillsammans med vår partner IAS, som är specialister på vattenprojekt. Därmed slipper byns kvinnor och barn att gå långa och farliga sträckor för att hämta vatten, och sparar ofta många timmar varje dag. De slipper också skadas eller försvinna på vägen, och det rena vattnet gör att både vuxna och barn slipper många av de sjukdomar som smutsigt vatten bär med sig.

Den tiden kvinnorna och barnen sparar kan de i stället lägga på att lära sig läsa, skriva och räkna genom att delta i ett alfabetiseringsprojekt. Förutom användbara kunskaper ger det även en starkare självkänsla och en bättre ställning i gruppen, vilket kan förändra deras situation totalt.

De kan också gå med i en spargrupp och spara pengar tillsammans med andra kvinnor. Sparkapitalet kan sedan användas till mikrolån, som tillsammans med de nya kunskaperna och den nya tilltron till sin egen förmåga kan bli grunden till ett litet företag.

Med början i en brunn kan alltså ett helt samhälle förändras i grunden.