0

Vatten och självhjälp i Tchad

Fattigdom, ökenlandskap och återkommande konflikter gör att en majoritet av befolkningen i Tchad lever med dålig, eller ingen, tillgång till rent vatten.

Läkarmissionen och International Aid Service (IAS) samarbetar i flera länder med att borra brunnar för att långsiktigt förse människor med rent dricksvatten. Byborna får också utbildning kring hur de själva kan ta hand om brunnarna, samt i hälsa och hygien för att kunna förbättra saniteten i byarna.

I denna insats har IAS sedan 2013 samlat kvinnor till självhjälpsgrupper i centrala och östra Tchad. I grupperna får kvinnorna utbildning och hjälp att starta enklare verksamheter som kan ge inkomster till familjen.

Under perioden 2016-2018 satsar IAS på att nå ut till 30 nya byar med detta paket av utbildning och borrning av nya brunnar. Kvinnor från byarna kommer att mobiliseras i självhjälpsgrupper, vilket ger dem möjlighet att spara pengar inom sin grupp, men också att spara till sin egen hushållskassa.

IAS kommer parallellt att arbeta med miljöskydd för att minska ökenspridningen i området och i några av byarna kommer invånarna att engageras i plantering av nya träd.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

 

Faktaruta
  • Land: Tchad
  • Partner: International Aid Service (IAS) och Strömmestiftelsen
  • Målgrupp: Utsatta byinvånare, med fokus på kvinnor