0

Nödinsats för syriska flyktingar

På grund av kriget i Syrien befinner sig många familjer på flykt, både i och utanför landet. Läkarmissionen har under flera år stött insatser i de stora tältläger i Libanon där många fattiga bor, varav en del nu har bott där i fem år.

I de stora flyktinglägren i Bekaadalen i Libyen bor de fattigaste av de syriska flyktingarna, de som inte har haft råd att ta sig längre bort. Livet där är mycket utsatt och risken stor att drabbas av översvämningar, eldsvådor, brist på dricksvatten etc. Bristen på resurser och inkomst gör att många känner sig tvingade att ta till allt mer drastiska åtgärder för att överleva, som att dra ner storleken på de redan små matportioner man har. Läkarmissionen stödjer schweiziska Medairs insats för att sätta upp och säkra temporära bostäder, förbättra vattentillgång och avloppsrening, installera latriner och säkra underhåll av vatten och avlopp.

Under 2015-2016 stödde vi även insatser för några av alla de människor som befinner sig på flykt inne i själva Syrien. Vår partner ADRA Sverige/Syrien försåg områden dit många flytt med vatten- och avloppsledningar, vattentankar och behållare för sopor, för att försöka underlätta livet något och minska spridningen av sjukdomar. Projektet var mycket framgångsrikt och ledde bland annat till att mer än 4 000 barn, kvinnor och män fick bättre tillgång till rent vatten.

Du kan stödja vår insats genom att köpa produkten Hjälp till flyktingar i vår gåvoshop, eller genom att ge en engångsgåva.