0

Brunnar och hälsa i Sudan

I Darfurregionen i västra Sudan satsar Läkarmissionen och IAS på att borra dricksvattenbrunnar som förenklar vardagen för tiotusentals människor i detta konfliktdrabbade område.

Tillgång till rent färskvatten är fortfarande en kritisk fråga för många människor. Det gäller i högsta grad många av de tidigare flyktingar, och internflyktingar, som nu försöker skapa sig ett stabilt liv i västra Darfurregionen i Sudan.

De kommande tre åren, med start 2016, satsar Läkarmissionen på att förse drygt 20 byar i västra Darfur med nya vattenbrunnar. De flesta brunnar kommer att förses med en handpump, och några kommer att bli så kallade "MiniWateryards" där vattnet samlas i tankar och byborna hämtar sitt vatten från en rinnande kran.

Varje brunn kan förse minst 500 personer med vatten, men insatsen går djupare än så. Byinvånarna utbildas även i hälsa och hygien, för att de ska kunna förbättra saniteten i byn.

IAS involverar alltid lokala nyckelpersoner och vattenkommittéer i hur de långsiktigt kan ta hand om och finansiera sina brunnar. En viktig del i insatsen är att lyfta frågan kring hur kvinnor och flickor i byarna ska få större inflytande i alla former av beslut.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare.

Faktaruta
  • Land: Darfurregionen, Sudan
  • Partner: International Aid Service (IAS)
  • Målgrupp: Utsatta byinvånare, med fokus på flickor och kvinnor
  • Startår: 2009