{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Brunnar och hälsa i Sudan

I Darfurregionen i västra Sudan satsar Läkarmissionen och IAS på att borra dricksvattenbrunnar som förenklar vardagen för tiotusentals människor i detta konfliktdrabbade område.

Tillgång till rent färskvatten är fortfarande en kritisk fråga för många människor. Det gäller i högsta grad många av de tidigare flyktingar, och internflyktingar, som nu försöker skapa sig ett stabilt liv i västra Darfurregionen i Sudan.

De kommande tre åren (med start 2016) satsar Läkarmissionen på att förse 21 utvalda byar i västra Darfur med nya vattenbrunnar. 18 av dem kommer att förses med en handpump, och tre kommer att bli så kallade MiniWateryards där vattnet samlas i tankar och byborna hämtar sitt vatten från en rinnande kran.

Varje brunn kan förse minst 500 personer med vatten, vilket innebär att sammanlagt över 10 000 människor kommer få daglig tillgång till rent vatten. Men insatsen går djupare än så. Byinvånarna utbildas även i hälsa och hygien, för att de ska kunna förbättra saniteten i byn.

IAS involverar alltid lokala nyckelpersoner och vattenkommittéer i hur de långsiktigt kan ta hand om och finansiera sina brunnar. En viktig del i insatsen är att lyfta frågan kring hur kvinnor och flickor i byarna ska få större inflytande i alla former av beslut.

Totalt beräknas insatsen, direkt och indirekt, hjälpa 37 500 personer i västra Darfur.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller genom att bli Vardagshjälte.

Faktaruta
  • Land: Darfurregionen, Sudan
  • Partner: International Aid Service (IAS)
  • Målgrupp: Utsatta byinvånare, med fokus på flickor och kvinnor
  • Startår: 2009
  • Omfattning: Under tre år (start 2016) kommer insatsen nå ut till 37 500 personer