{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Panzisjukhuset

Panzisjukhuset i Bukavu i östra DR Kongo byggdes 1998-99 med stöd från Sida och två svenska organisationer: PMU och Läkarmissionen.

 

Ett unikt sjukhus i DR Kongo

Sjukhuset var ursprungligen planerat för 110 bäddar och skulle framför allt inrikta sig på mödravård och förlossningar. Men i dag har det 450 bäddar, varav 250 upptas av kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller drabbats av förlossningsskador.

Sjukhuset existerar mycket tack vare chefsläkaren Denis Mukweges vision att skapa ett modernt och väl utrustat referenssjukhus mitt i fattigdomen och de väpnade konflikter som har hemsökt denna region i flera årtionden. I dag lever omkring en miljon människor i Bukavu. Många av dem har flytt från sina byar på grund av de olika milisgrupper som kontrollerar och terroriserar delar av södra och norra Kivu.

Mer än 20 000 patienter passerar varje år genom Panzisjukhuset, som har fyra huvudavdelningar:

  • Förlossningsvård (obstetrik och gynekologi) med cirka 75 bäddar. Avdelningen behandlar cirka 5 000 patienter varje år
  • Barnsjukvård (pediatrik) har 90 bäddar och behandlar cirka 2 000 barn varje år
  • Invärtes medicin har 40 bäddar och behandlar cirka 1 000 patienter varje år
  • Operationsavdelningen har 78 bäddar och behandlar cirka 1 400 patienter varje år

Specialister på vård av svårt skadade kvinnor

Panzisjukhuset är också världskänt för sitt arbete med kvinnor som utsatts för våldtäkter eller har svåra gynekologiska problem (Survivors of Sexual Violence, SSV). Där behandlas över 3 000 kvinnor varje år (cirka 1 800 av dem har skadats av våldtäkter). I behandlingen ingår såväl medicinsk som psykosocial vård. Sedan början av 2000-talet har över 20 000 våldtagna kvinnor fått vård här.


Mödravården på Panzi är ett annat av chefsläkaren Denis Mukewges skötebarn. Det sker 300 förlossningar på Panzi varje månad och behovet av denna verksamhet och service blir tydligt när man ser till att spädbarns- och barnadödligheten i Kivuprovinsen är 205 på 1 000 födslar, och att mödradödligheten är 1 200 på 100 000 förlossningar.

Därför är han mycket tacksam över Läkarmissionens driftsstöd till den verksamheten, liksom till många andra delar av sjukhusets grundläggande funktioner. Eftersom många av patienterna på Panzi lever under mycket svåra förhållanden som flyktingar, kan endast en mindre del av kostnaderna täckas genom patientavgifter.

 Bli månadsgivare till Panzisjukhuset här