Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Vision och uppdrag

Vår vision är ledstjärnan för vår verksamhet, som vi hela tiden strävar mot att uppnå. Vårt uppdrag beskriver vad vi gör för att nå dit.Vår vision

Värdigt liv - hållbar värld

  • Med värdigt liv menar vi att alla människor är unika, har samma värde och att varje människa har rätt till makt och inflytande över sitt eget liv.

  • Med hållbar värld menar vi en värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Dvs. att utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Prioritet ska ges åt det grundläggande behoven hos världens fattigaste. 

 

Vårt uppdrag

Att rädda liv och stödja människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor.

 

Vår målgrupp

  • Läkarmissionen vill prioritera insatser till förmån för kvinnor och barn.

  • I humanitära insatser är de mest utsatta vår prioriterade målgrupp.