Vision och mission

Vår vision är ledstjärnan för vår verksamhet, som vi hela tiden strävar mot att uppnå. Missionen är det sätt vi har valt att verka för att nå dit.

 

Vår vision

Vi ska genom utvecklande och effektiva metoder stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor.

Så tänker vi till exempel i vårt arbete inom området självförsörjning. Målet för Läkarmissionens insatser är att låta fattiga människor gå från beroende till oberoende. En person som kan försörja sig själv och sin familj får starkare självkänsla, ökad trygghet och möjligheter att planera för framtiden. Han eller hon kan också köpa mat för dagen, sända sina barn till skolan, betala för sjukvård och skapa ett bättre boende.

 

Vår mission

Vi ska utifrån ett rättighetsperspektiv bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling inom våra prioriterade områden. Vi ska också med information engagera människor för Läkarmissionens vision.

För att hjälpa människor att ta sig från beroende till oberoende erbjuder vi yrkesutbildning och utbildning i hur man startar och driver ett litet företag, och sedan ett litet lån som förverkligar drömmen om ett eget företag. Återbetalningsgraden är mycket hög. Ett exempel är Läkarmissionens samarbete med Hand in Hand i Indien, där tiotusentals kvinnor genom självhjälpsgrupper fått chansen att starta ett nytt liv.