Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Vision och mission

Vår vision är ledstjärnan för vår verksamhet, som vi hela tiden strävar mot att uppnå. Vår mission beskriver vad vi gör för att nå dit.Vår vision

Värdigt liv – hållbar värld

  • Med värdigt liv menar vi att varje människa är unik, har ett okränkbart värde och ska ha möjlighet att påverka viktiga beslut i sitt liv.

  • Med en hållbar värld menar vi en värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, en värld där vi möter dagens behov utan att äventyra levnadsvillkoren för kommande generationer. Prioritet ska ges åt att möta drabbade människors grundläggande behov.

 

Vår mission

Att rädda liv och stödja människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor.

Vi har ett holistiskt perspektiv där vi både räddar liv och ger människor möjlighet att nå sin fulla potential. Vi strävar efter att stärka människor och samhällen för bättre motståndskraft i kriser och katastrofer.

 

Vår målgrupp

  • Läkarmissionen vill prioritera insatser till förmån för kvinnor och barn.

  • I humanitära insatser är de mest utsatta vår prioriterade målgrupp.