Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Hållbara innovationer

Med stöd från Sida är Läkarmissionen med och samordnar och deltar i ett samverkansprojekt kring ”Hållbara innovationer i internationell kris och katastrof”.

Projektet ska lyfta fram svenska hållbara lösningar som kan skydda och rädda liv i kris- och katastrofinsatser och bidra till att innovationerna blir ledande på världsmarknaden samtidigt som de medverkar till att uppfylla de Globala målen för hållbar utveckling.

Mer konkret handlar det om att Sverige ska ha en väl fungerande leveransmodell för att få fram hållbara produkter och tjänster inom området WASH (Water, Sanitation and Hygiene), inklusive koncept för testbäddar, ramverk för hållbarhetsbedömning och en samverkansplattform som samordnar det svenska innovationsarbetet inom kris- och katastrofområdet. Plattformen tas fram under ledning av Läkarmissionen och består av parter från myndigheter, företag, biståndsorganisationer, universitet, institut med flera.  

I en pilotstudie testas leveransmodellen och innovationerna i praktiken, både i Sverige och internationellt, för att säkerställa att innovationerna kommer till nytta och användning i fält. En affärsmodell för plattformens utveckling framåt tas sedan fram. Avsikten är att efter projektets slut fortsätta med fler tematiska områden, såsom energi och avfall.

Har du frågor om projektet så kan du kontakta Tove Engström, 08-620 02 39 eller tove.engstrom@lakarmissionen.se