{{cart.TotalNumberOfProducts}}
13 mars 2015

De utsatta barnens advokat vann

Från Honduras kommer den glada nyheten att ASJ (Association for a more Just Society) har fått igenom ett lagförslag som får betydelse för barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Efter månader av påverkansarbete har Miriam Mondragon från Association for a more Just Society (ASJ) fått igenom ett viktigt lagförslag i Honduras. Det innebär att utsatta brottsoffer, som bland annat utsatts för sexuella övergrepp, får möjlighet att vittna i angränsande rum med en psykolog istället för att återberätta sin traumatiska upplevelse och korsförhöra av polis, åklagare, domare, försvarsadvokater med flera, något som kan skada offret mer än brottet i sig. 

Läkarmissionen har stöttat ASJ:s arbete under många år och finansierat den studie som ligger till underlag för det nu klubbade lagförslaget. 

Här kan du läsa mer om arbetet för de våldsutsatta barnen