{{cart.TotalNumberOfProducts}}
14 april 2016

Nisse Bergman besöker Björksta bygdegård

Dagsamling med Nisse Bergman i Björksta bygdegård, torsdagen den 14 april kl. 14.00.

Nisse Bergman är Läkarmissionens informatör i kyrkor och samfund. I samlingen i Björksta bygdegård talar han över ämnet "Tre tuffa tanter" om tre av Läkarmissionens färgstarka medarbetare ute på fält.