Övningar och tips årskurs 1–3

 

Genom att delta i Aktion Julklappen och arbeta med vårt skolmaterial blandas teori och praktik kring frågor om värdegrund, barns rättigheter samt solidaritet med svaga och utsatta. Materialet är anpassat efter skolans kurs- och läroplan och innehåller även inspirationsmaterial och filmer.

Den praktiska delen innebär att barnen förbereder och slår in julklappar. De teoretiska resonemangen utgår från Barnkonventionen och frågor om värdegrund, solidaritet och mångfald.

Alla som deltar i Aktion Julklappen blir automatiskt Julklappshjältar och får ett diplom och tackbrev från barn som tagit emot en julklapp.

Lektioner och lärarhandledning årskurs 1–3

Genom att arbeta med Läkarmissionens skolmaterial blandas teori och praktik kring frågor om värdegrund, barns rättigheter och solidaritet med svaga och utsatta. Här finns lektioner och övningar anpassade till årskurs 1–3.

Se våra filmer

Här hittar du filmerna som finns med i skolmaterialet för årskurs 1–3.