Johan Lilja: Vägen till målet är inte helt rak

Din gåva förändrar framtiden!

Tack vare gåvor från främst svenska privatpersoner och företag kan vi driva biståndsprojekt i ett 40-tal länder i fyra världsdelar.

"Ett enda felsteg och man kan förlora det man har byggt upp."

Debatt: Johan Lilja, direktor på Läkarmissionen

 


"Det är inte utan att jag ibland är rädd att man ska ta mitt liv. Att sätta sig upp mot makten kan kosta allt”. I samtalet meden av våra samarbetspartner, så var det dessa ord som tog tag i mig.

Att leva sitt liv för andra har ett pris, även om vi inte alltid kan se det på utsidan. Det är också skälet till varför jag inte skriver ut personens namn. Att driva kampen mot orättvisor och övergrepp är en given position att ta. Det finns sällan någon som tycker att det provocerar eller utmanar. Utifrån betraktat är detta oantastligt och en självklarhet. Något som alla är helt överens om.

Det som är mycket svårare är när vi som civila aktörer ska ge hjälp till dem som behöver det mest, och samtidigt måste ha någon form av relation till dem som har makten i landet. Är det rätt att hjälpa dem som är fattiga i länder där en diktator bestämmer allt? Där rättsstaten är obefintlig och där endast ett fåtal har det bra på bekostnad av det stora flertalet. Ska man verkligen hjälpa när skulden för fattigdomen är så tydligt kopplad till en ledares oförmåga att förse sin befolkning med det mest grundläggande?

Livet är inte så enkelt som att vi kan placera in allt som svart eller vitt. Det mesta vi möter är en slags gråskala. Det enkla blir plötsligt svårt. Det blir en fråga om olika avvägningar, och grundläggande för Läkarmissionen är att ha ett tydligt mål som rättesnöre för att inte hamna fel.

Läkarmissionen arbetar med lokala partners som ofta balanserar sina insatser på en knivsegg. Ett enda felsteg och man kan förlora det man har byggt upp. Det kan vara ett personligt offer, men lika mycket en förlust för alla dem som deltar i organisationens program, som har till syfte att rädda liv och ge hopp om en bättre framtid. De har valt att samarbeta med makten för att nå fram med sitt stöd utan att fördenskull sanktionera allt vad regimen gör. Är det rätt, är det fel?

Att arbeta med en person eller samarbeta med regim betyder inte att man gillar allt den gör, men det kan faktiskt vara den enda vägen till att nå fram till den som behöver hjälpen bäst. Här kommer åsikterna alltid att gå isär. Vi är ofta överens om de övergripande målen, men allt som oftast är vi oense om medlen att nå dit.  

Läkarmissionens  ser samarbete som en grundbult för ett framgångsrikt biståndsarbete, men ser också de stora utmaningarna med att samverka med den som bryter mot mänskliga rättigheter och förtrycker den som är svag. Vägen till målet går ofta genom svårnavigerad terräng.

Andra sätt att hjälpa

Nedan finns fler exempel på hur du kan bidra till vår verksamhet och till att utsatta människor får chansen till en bättre framtid.

Minnesgåva

Om du vill hedra en vän eller anhörig som går bort kan ett minnesblad från Läkarmissionen vara ett fint sätt.

Gåvogram

Fira någon du tycker om med ett vackert gåvogram, som samtidigt hjälper de som behöver det allra mest.

Gåvoshop

Ge bort en god gärning i stället för en vanlig present på kalaset eller bröllopet.

Månadsgivare

Att ge via autogiro är det mest kostnadseffektiva och långsiktiga sättet att hjälpa.

Engångsgåva

Ge en valfri gåva och betala enkelt via bank, kort, SMS, WyWallet eller Swish.