{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Tigers Club

Nu kan du ge en gåva direkt till Tigers Club i Uganda.

Många givare har efterfrågat ett konkret månadsgivande och nu är det möjligt.

Vill du ge en regelbunden gåva till Tigers Club och arbetet som hjälper gatubarnen från gatan i Kampala, Uganda, kan du kontakta Mats Danson på mats.danson@lakarmissionen.se eller 08-620 02 13 så fixar han allt för att gåvan ska bli regelbunden och kopplad till Tigers Club och den verksamhet som bedrivs där. 

Du kan också bli supporter till Tigers Club direkt på nätet via denna länk. 

Då behöver du Mobilt Bank-ID. Välj då "Skyddsängel" i formuläret och skicka sedan ett mail till Mats Danson på mats.danson@lakarmissionen.se om att du vill koppla gåvan till Tigers Club. 

 Se en film från projektet

 

Mer information om projektet

Läkarmissionen har sedan 2007 samarbetat med RETRAK, en brittisk biståndsorganisation med lokal registrering i Uganda. De började sin verksamhet 1994 med fokus på Tigers Club, en fotbollsklubb för gatupojkar i Kampala. Sedan dess har arbetet expanderat avsevärt och består nu av ett välstrukturerat gatubarnsprogram med grund i ett tydligt barnrättsperspektiv och målet att rehabilitera hemlösa barn och återintegrera dem in i fungerande familje- och samhällsliv. RETRAK har goda relationer med lokala myndigheter, vilket är extra viktigt i alla projekt som rör barn.

För att komma i kontakt med barnen bedriver RETRAK uppsökande verksamhet i de områden där de lever, bland annat genom att arrangera fotbollsmatcher som lockar barnen att delta i något konstruktivt och roligt. Sedan får de möjlighet till bland annat regelbundna måltider och sjukvård, undervisning om HIV/AIDS och droger samt utbildning i hur man sköter ett litet jordbruk så de kan hjälpa sina familjer om de återförenas. En viktig del är också att återskapa deras förtroende för vuxenvärlden, som ofta är mycket lågt.

När pojkarna visar vilja att lämna gatulivet och återvända till sina familjer påbörjas en återintegreringsprocess i en familjeliknande miljö. Även föräldrar/fosterföräldrar får stöd genom programmet, och RETRAK följer sedan barnen under flera år för att säkerställa att de fortfarande har det bra.

Målet för 2015 är att på att minst 160 pojkar ska genomgå hela hjälpprogrammet och att 100 av dem ska återförenas med sina familjer, placeras i fosterhem eller lotsas in i en normal tillvaro på egen hand.

 

Projektets huvudaktiviteter
 • Identifiering och kontaktskapande
 • Hjälpa pojkarna bort från gatumiljön, ge dem förnyad kontakt med vanligt familjeliv och ökad social kompetens
 • Erbjuda stöd i traumahantering och tillhandahålla grundläggande medicinsk vård med träning inom hälsa, HIV/AIDS och hygien
 • Involvera pojkarna i meningsfulla fritidsaktiviteter som fotboll och andra idrotter, varvat med drogförebyggande undervisning
 • Utbildning som ger grundläggande praktisk och teoretisk kunskap i jordbruk och djurskötsel, för att kunna vara en tillgång för familjen efter genomförd återintegrering och bidra tlil att öka familjehushållets förmåga till självförsörjning
 • Informell undervisning för att underlätta en tillbakaslussning in i det formella skolväsendet
 • Återintegrering i en familj och i samhället
Faktaruta
 • Land: Uganda
 • Partner: RETRAK
 • Målgrupp: Gatubarn (pojkar)
 • Startår: 2007
 • Omfattning: 160 barn per år

Välkommen till Tigers Club.